Savonlinnan tilinpäätösennuste noin 4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Savonlinnan kaupungin verotulot ovat tänä vuonna nousemassa noin 4 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin talousarviossa ennakoitiin. Kaupungin voimakas muuttovoitto ja parantunut työllisyys vaikuttavat myös positiivisena verotulokehitykseen. Tämän vuoden muuttovoitto on tähän mennessä +96 henkilöä. Savonlinna on neljättä vuotta peräkkäin muuttovoittoinen kunta. Tällaisia kuntia Suomessa on vain noin kuutisenkymmentä.

Haasteen kaupungin taloudelle muodostavat vuosien 2021-2022 sote-menot, jotka ylittyivät reilusti. Vuodesta 2024 lukien tehdään lisäleikkaus Savonlinnan kaupungin valtionosuustuloon, koska sotemenot ylittyivät vuonna 2022 peräti 10 miljoonalla eurolla. Lisäleikkauksen suuruus on tämänhetkisen tiedon mukaan lähes 6 miljoonaa euroa. Valtionosuusleikkaus siirretään lähtökohtaisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen tuloksi.

Lasten ja nuorten määrän väheneminen aiheuttaa paineita palveluverkkoon.
– Esimerkiksi kiinteistöjä meidän on tarkasteltava kriittisesti ja mietittävä kuntalaisten tarpeita pidemmällä aikajänteellä, arvioi talousjohtaja Tuula Ahvonen.

Valtionosuusjärjestelmä tulisi ottaa pikaisesti tarkasteluun.
– Valtionosuusjärjestelmän voidaan sanoa olevan perustavalla tavalla rikki, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine. Valtionosuusjärjestelmät ja epätasaisesti jakautuvat tulot tulevat kohtelemaan kansalaisia epätasa-arvoisesti Suomen eri kunnissa. Esimerkiksi Kajaani on saamassa alustavan arvion mukaan noin 48 milj. euroa valtionosuustuloja 36 000 asukkaan kuntana. Savonlinnan valtionosuustulo 32 000 asukkaan kuntana on vastaavasti 4,8 milj. euroa. Ensi vuonna kymmenen kunnan valtionosuustulo on negatiivinen.

Savonlinnan kaupungin taseessa on vuoden lopussa ylijäämää noin 33 miljoonaa euroa. Tämä on hyvä puskuri tulevia haasteita varten. Jotta kaupunki säilyisi kilpailukykyisenä, talousarvion raamiin on arvioitu ensi vuodelle veroprosentin lasku 9,36 prosentista 8,9 prosenttiin. Kaupungin tuloveroprosenttia pitäisi edelleen saada laskettua lähemmäs maan keskiarvoa.

Kaupungin taloutta on tasapainotettu vuodesta 2013 lukien noin 13 miljoonan euron tasapainotusohjelmalla, jossa henkilöstön määrää on vähennetty noin 25 prosenttiyksikköä, noin 300 työntekijää, ja tilojen määrää on vähennetty noin 25 prosenttiyksikköä, 50.000 kerrosneliömetriä. Näillä toimenpiteillä sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisellä on saatu aikaan kaupungin hyvä kehityssuunta.

Savonlinnan kaupunki

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy