Suden suojeluasemaa ei saa vaarantaa poliittisista syistä

EU:n neuvosto keskustelee parhaillaan ehdotuksesta, joka heikentäisi suden suojelun tasoa Euroopassa. Suomen on hylättävä Euroopan komission ehdotus. 

Luontoliitto kannustaa ympäristöministeri Kai Mykkästä vastustamaan Euroopan komission ehdotusta suden suojeluaseman heikentämisestä Bernin yleissopimuksessa. Suden tulee pysyä tiukasti suojeltuna, sillä yksikään tieteellinen argumentti ei tue suden suojelustatuksen muuttamista. 

Viimeisimmän, vuonna 2019 tehdyn arvion mukaan suden suojelutaso on epäsuotuisa kuudella EU:n seitsemästä maantieteellisestä alueesta. Suomessa susi on erittäin uhanalainen laji: Luonnonvarakeskuksen mukaan susia elää Suomessa arviolta noin 291–331 yksilöä. Suomen susikannan tulisi kasvaa vähintään 500 yksilöön, jotta se säilyisi geneettisesti elinvoimaisena.


Suden aiheuttamat kotieläinvahingot väitettyä harvinaisempia 

Euroopan komission arvion mukaan susien vaikutus kotieläimiin EU:n alueella on hyvin pieni, ja susien aiheuttamien lammasvahinkojen osuus on vain 0,065 prosenttia vahingoista.

Suomessa kotieläinvahingot poronhoitoalueen ulkopuolella ovat harvinaisia. Susien aiheuttamia lammasvahinkoja tapahtuu vuosittain keskimäärin 30–50 ja muita karjalle aiheutuneita vahinkoja alle 20.

Susipopulaatioiden hallinta metsästyksellä on osoittautunut tehottomaksi ja jopa haitalliseksi kotieläinvahinkojen estämisessä. Sen sijaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tukeminen ja niihin panostaminen ovat aidosti tehokkaita ja eettisiä tapoja ratkaista kotieläinvahinkoja ja susien ja ihmisten välisiä konflikteja.

Suojelutason pitää perustua tieteeseen, ei politiikkaan

EU hylkäsi ehdotukset suden suojeluaseman alentamisesta Bernin yleissopimuksessa vuosina 2006, 2018 ja 2022, koska muuttamiseen ei ollut tieteellistä perustetta. Mikään ei ole muuttunut, joten suojelutaso tulisi pitää ennallaan.

“Tutkimusnäytön vastaisten päätösten tekeminen loisi kehnon ennakkotapauksen ja vaarantaisi EU:n toimielinten uskottavuuden. Susikysymyksen osalta olemme huolissamme siitä, että keskustelua hallitsevat suurelta osin metsästyseturyhmät, jotka haluavat asemoitua puhumaan maaseutuyhteisöjen puolesta”, sanoo Luontoliiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Suden suojelu kysymyksenä heijastelee sitoutumistamme luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä rinnakkaiselon ja suvaitsevaisuuden edistämiseen. Sudet ovat olennainen osa eurooppalaista luonnonperintöä, ja niillä on tärkeä rooli ekosysteemien tasapainon ja monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Suojelutoimien ansiosta susi on palannut Euroopassa alueille, joilta se oli aiemmin hävitetty. Kehitystä ei saa vaarantaa poliittisista syistä.

”Susi on misinformaation viimeisimpiä uhreja, ja sitä käytetään pelinappulana poliittisessa väännössä. Villieläimet kuten sudet tarvitsevat suojeluamme, ja me voimme – meidän täytyy – elää niiden kanssa sovussa. Päätösten tulee perustua vankkaan tietoon ja hyviksi havaittuihin, rinnakkaiselon mahdollistaviin käytäntöihin”, sanoo Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals -järjestön toiminnanjohtaja.

Luontoliitto

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy