Tukkutorin alueen pakastamo suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä

Tukkutorin alueella Kalasatamassa olevan pakastamon toiminta päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä. Kuva: Teina Ryynänen

Helsingin Kalasatamassa tukkutorin alueella olevan pakastamon toiminta päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä. Toiminnan lopettamisen syynä ovat vanhan pakastamon erittäin huono kunto, ympäristöriskit sekä se, että korvaava investointi on osoittautunut taloudellisesti kannattamattomaksi.

Vuonna 1953 valmistunut pakastamo on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Pakastamon kylmäaineena käytettävä ammoniakki on ympäristöriski. Myös rakennuksen peruskorjaus nykyvaatimusten mukaiseksi on todettu mahdottomaksi. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja pakastamon toimintaa pyörittävä Helsingin Kaupunkitilat Oy ovat päätyneet toiminnan lopettamiseen.

”Olemme selvittäneet useita vaihtoehtoja sekä pakastamon korjaamiseksi että uuden pakastamon rakentamiseksi. Ne ovat kaikki osoittautuneet joko toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi”, toteaa yksikön päällikkö Antti Halm Helsingin kaupunkiympäristön toimialan yritystilat- yksiköstä.

Pakastamolla on nyt noin 150 vuokralaista. Pakastamolla toimivien yritysten vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan vuoden 2024 aikana. Tukkutorin ja Teurastamon alueen kiinteistöt ovat suurimmaksi osaksi Helsingin kaupungin omistuksessa, ja niitä hallinnoi ja vuokraa Helsingin Kaupunkitilat Oy, joka on kaupungin omistama yhtiö.

Tukkutorin alueen tulevaisuutta pohditaan kokonaisvaltaisesti

Tukkutorin alueen tulevaisuutta pohditaan nyt laajasti. Helsingin kaupunkitilat Oy ja kaupunkiympäristön toimiala valmistelevat yhteistyönä visiota ja suunnitteluperiaatteita, joissa hahmotellaan kokonaisvaltaisesti alueen kehittämismahdollisuuksia. Näiden tarkastelujen kautta pyritään ratkaisemaan, mitä toimintoja kannattaa ylläpitää kaupungin tarjoamina palveluina sekä millaista vaihtoehtoista käyttöä alueella voisi tulevaisuudessa olla.

“Tukkotorin ja Teurastamon alue on kaupunkirakenteellisesti hyvin keskeisessä paikassa ja se on myös kaupunki- ja ruokakulttuurisesti tärkeä. Alue tarjoaa paljon mahdollisuuksia osana tiivistyvää ja kasvavaa urbaania Kalasatamaa. Olemme käynnistämässä alueen suunnittelua ja tähän prosessiin on tärkeä saada mukaan alueen yrittäjät, ruoka- ja kaupunkikulttuuritoimijat sekä alueen asukkaat”, toteaa maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Alue on olennainen osa kantakaupungin ruokaekosysteemiä. Haluamme tuoda sen tähän päivään, niin että koko alue toimii tarkoituksenmukaisemmin, kestävämmin ja houkuttelevammin. Alue on omaleimainen ja kiinnostava. Se on yhdistelmä teollista identiteettiä, innovatiivista yrittäjyyttä ja omaehtoista kaupunkikulttuuria myös tulevaisuudessa”, kuvailee Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy