Vanhan talon kunnostus on ympäristöteko: hae avustusta kunnostamiseen!

Vanha rakennus ennen kunnostusta Tampereen Niemenrannan kaupunginosassa vuonna 2019.

Hämeen ELY-keskus jakaa vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustuksilla tuetaan vanhojen rakennusten säilyttävää korjaamista perinteisillä työtavoilla ja materiaaleilla. Syksyn avustusten haku aukeaa tiistaina 17.10.2023.

Säilyttävässä korjaamisessa käytetään materiaaleja säästäen ja korjataan vain se, mikä vaatii korjausta. Toisin sanoen, ei korjata kunnossa olevaa tai uusita korjattavissa olevaa. Rakennusten kunnostaminen on ympäristöteko, joka edistää ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita sekä säilyttää eri-ikäistä paikallista rakennuskulttuuria.

Syksyn rakennusperinnön hoitoon suunnattujen avustusten hakuaika on 17.10.‒30.11.2023. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, maatalousyhtymä, yhdistys, kunnat ja kuntayhtymät. Vuonna 2023 Hämeen ELY-keskus jakoi avustusta yhteensä 247 000 euroa. Avustusta sai 28 kohdetta Kanta-Hämeessä ja 21 kohdetta Päijät-Hämeessä. Myönnetyt avustukset olivat suuruudeltaan 600–25 000 euroa. Kanta- ja Päijät-Hämeessä toteutettaviin hankkeisiin avustusta haetaan Hämeen ELY-keskuksesta.

Täytyykö kohteen olla suojeltu?

Rakennusperinnön hoitoavustusta myönnetään erityyppisille ja -ikäisille rakennuksille. Rakennuksen ei tarvitse olla suojeltu tai sijaita arvoalueella. Avustettavien kohteiden valinnassa otetaan huomioon kulttuurihistorialliset arvot, kuten muun muassa rakennuksen alkuperäisyys ja/tai kerroksellisuus. Hakemuksessa huomioidaan myös suunnitellut kunnostustoimenpiteet, kunnostustöiden vaikutus rakennuksen säilymiseen tai laajemmin ympäristöön sekä korjaushankkeen toimiminen kannustavana esimerkkinä. Kulttuurihistoriallista arvoa voi olla arkisemmalla ja pienemmälläkin kohteella, jonka korjaaminen auttaa säilyttämään alueelle ominaista kylä- ja kaupunkikuvaa.

Mihin kunnostustoimenpiteisiin avustusta voi hakea?

Sopivia kunnostuskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voi hakea myös rakennuksen pihapiirin ympäristön kunnostamiseen esimerkiksi maanpinnan muotoiluun sadevesien johtamiseksi pois rakennuksen vierustoilta tai pihan rakenteiden kuten kiviaidan kunnostamiseen. Avustusta voi hakea myös kuntokartoituksen ja korjaussuunnitelman tekemiseen.

Avustushaun infotilaisuus järjestetään lokakuussa

Hämeen ELY-keskus järjestää infotilaisuuden rakennusperinnön hoitoavustuksen mahdollisuuksista 5.10.2023 klo 17.30–19. Tervetuloa kuulemaan! Infotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuus järjestetään verkossa Teamsissä. Liity kokoukseen tällä linkillä.

Tilaisuuden ohjelma:

  • ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustus ja käytännön ohjeita avustuksen hakemiseen: Hannele Kuitunen, alueidenkäytön asiantuntija, Hämeen ELY-keskus
  • Perehdytystä perinteisiin materiaaleihin ja työtapoihin: Anne Räsänen, Hämeenlinnan kaupunginmuseon rakennusrestaurointiasiantuntija
  • Yleisön kysymyksiin ovat vastaamassa myös rakennustutkijat alueellisista vastuumuseoista sekä korjausasiantuntija Anssi Malinen Lahden museoista.

Avustuksia koskevia kysymyksiä voi lähettää etukäteen Hannele Kuituselle, hannele.kuitunen@ely-keskus.fi ja Ritva Ruposelle, ritva.ruponen@ely-keskus.fi.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellisten vastuumuseoiden kanssa.

Tietoa rakennusperinnön hoitoavustuksista:

Lisää tietoa rakennusperinnön hoitoavustuksista löydät myös nettisivuiltamme

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy