Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto Poliisiammattikorkeakoululle

Palkinnon vastaanotti POLAMKin yliopettaja Satu Rantaeskola. Kuva: Maria Lindqvist

Joka vuosi Eläinten viikolla SEY Suomen eläinsuojelu jakaa Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia. Vuoden 2023 eläinsuojeluteko -palkinto jaettiin Poliisiammattikorkeakoululle eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvän koulutuksen kehittämisestä.

SEY selvitti 2019­­–2020 poliisin toimintaa eläinsuojelujuttujen kirjaamisen ja tutkinnan osalta. Selvityksissä kysyttiin virkaeläinlääkäreiden näkemyksiä ja tarkasteltiin poliisin laatimaa esitutkinta-aineistoa eläinsuojeluasioissa. Selvitys paljasti poliisin toiminnassa epäkohtia, joiden takia SEY pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan poliisin toimintaa muun muassa eläinsuojelurikosten kirjaamisen ja tutkinnan osalta.

Oikeusasiamies totesi joulukuussa 2021, että eläinsuojelurikosten kirjaamisen osalta tilanne oli epätyydyttävä. Oikeusasiamies kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota poliisin eläinsuojeluosaamisen puutteisiin. Hänen mukaansa merkittäviä epäkohtia ovat eläinsuojelurikoksia koskevan koulutuksen niukkuus sekä yhtenäisen ohjeistuksen puute. Oikeusasiamies totesi, että eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvälle täydennyskoulutukselle näyttää olevan selkeä tarve.

SEYn näkemyksen mukaan yksi oikeusasiamiehen päätöksen seurauksena tehdyistä merkittävimmistä parannuksista on eläinsuojeluasioiden lisääminen poliisin AMK-koulutuksen uudistettavana olevaan opetussuunnitelmaan, jotta tulevaisuudessa poliisin AMK-tutkinnossa käsitellään tätä teemaa.  Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulussa käynnistyy marraskuussa 2023 viikon mittainen eläinsuojeluasioita koskeva täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu poliiseille, syyttäjille, tuomareille, rajavartioille ja tullin henkilöstölle.

SEY pitää poliisihallinnon reagointia erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka viranomainen voi tarvittaessa korjata toimintaansa pikaisesti ja perusteellisesti.

– Kiitän lämpimästi Poliisiammattikorkeakoulua huolellisesta ja hyvin suunnitellusta korjausliikkeestä. Eläinsuojelulain toimeenpano on tiedetty puutteelliseksi jo pitkään. Poliisien eläinsuojeluosaamista lisäämällä saadaan yksi olennainen puute korjattua, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

– Eläimiä tulee puolustaa kaikkialla julkisessa hallinnossa. Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamalla koulutuksella tulee olemaan valtakunnallista merkitystä eläinsuojelulle, ja uskon, että se tulee tehostamaan eläinsuojelulainsäädännön tarkoituksen toteutumista merkittävästi.

Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto jaettiin 3.10.2022 Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

– Kiitämme SEY Suomen eläinsuojelua tärkeän asian esiin nostamisesta ja tuesta poliisin uuden täydennyskoulutuksen rakentamisessa. Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä koulutus tarjoaa osallistujilleen uusimmat tiedot eläinsuojelulainsäädännöstä ja siitä, miten vuoden 2024 alusta voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista vaikuttaa poliisin toimintaan, sanoo koulutuspäällikkö Joni Tonteri Polamkista.

– Kurssilla tarkastellaan käytännön tapauksia ja opitaan soveltamaan teoriatietoa poliisin arkityössä. Poliisin työtehtävät voivat liittyä eläinsuojelurikoksiin, luonnonsuojelurikoksiin, metsästys- ja kalastusrikoksiin sekä eläinten kuljettamiseen liittyviin rikoksiin, kertovat kurssivastaavat yliopettaja Satu Rantaeskola Polamkista ja rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy