Yhä useampi äiti synnyttää yli nelikymppisenä – palautumiseen kiinnitettävä entistä enemmän huomiot

Syntyvyys Suomessa on yleisesti laskenut, mutta 40 vuotta täyttäneiden naisten ikäryhmä ainoana synnyttää aiempaa enemmän lapsia. Ikä vaikuttaa sekä hedelmällisyyteen että kehon kuormittumiseen raskausaikana ja synnytyksessä. Kun tulee vanhemmalla iällä äidiksi, myös palautuminen synnytyksestä ja valvotuista öistä on entistä hitaampaa. Tämän vuoksi itsestä huolehtiminen raskausaikana sekä kuntoutuminen synnytyksen jälkeen ja yhteisön tuki korostuvat entisestään.

Miksi lapsia saadaan nykyään iäkkäämpinä kuin ennen

Viimeisen 10 vuoden aikana synnyttäjien keski-ikä on noussut noin vuodella. Vuonna 2021 Kaikista synnyttäjistä yli 35-vuotiaita oli reilu neljännes.

Väestöliiton perhebarometriin (2017) vastanneet kuvailivat, että ennen lapsia olisi hyvä olla vakituinen työ ja rauhoittunut elämänrytmi. Lisäksi vastanneet olivat sitä mieltä, että takana tulisi olla tarpeeksi elämänkokemusta, matkustelua ja seksikumppaneita.

Tuoreimmassa perhebarometrissa (2022) lastensaantia lykkää myös halu tehdä muita kiinnostavia asioita sekä se, ettei haluta luopua nykyisestä elämäntyylistä.

Edellä mainittujen lisäksi lastensaantia saattaa viivästyttää tulotaso, joka ei välttämättä kovin varhaisessa vaiheessa, etenkään pääkaupunkiseudulla, mahdollista lasten hankkimista.

Iän vaikutus hedelmällisyyteen

Naisen hedelmällisyys lähtee laskuun jo noin 30-vuotiaana, mutta lasku on erityisen jyrkkä 35 ikävuoden jälkeen. Sekä ylipaino että tupakointi heikentävät todennäköisyyksiä tulla raskaaksi, ja toisaalta terveellisten elämäntapojen kautta todennäköisyyksiä voi parantaa.

Nelikymppisenä, jolloin useimmat naiset ovat jo ns esivaihdevuosissaan, ovulaatioita jää väliin aiempaa enemmän ja siten mahdollisuuksia tulla raskaaksi tulee harvemmin. Munasolujen ikääntyminen lisää riskiä esimerkiksi merkittäville kromosomipoikkeavuuksille, mikä puolestaan selittää ikään liittyvää kohonnutta keskenmenoriskiä.

Iän vaikutus raskauteen ja synnytykseen

”Jotta raskausaika ja synnytyksestä palautuminen sujuisivat mahdollisimman hyvin, fyysisen kunnon ylläpitäminen ja vahvistaminen ovat tärkeässä roolissa. Yhtä tärkeää on kuitenkin riittävä lepo, sillä yli 40-vuotiailla naisilla saattaa olla nuorempia enemmän työ- tai perhevelvollisuuksia, jotka vaativat aikaa ja energiaa. On tärkeää ottaa riittävästi aikaa levätä ja toipua synnytyksen fyysisistä ja emotionaalisista vaikutuksista.”, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Aura Pyykönen.

Raskaus on merkittävä kuormitus keholle ja ikä ei varsinaisesti paranna kehon sietokykyä ainakaan fyysiselle kuormitukselle. Kuormitus näkyy herkästi mm. kohonneena verenpaineena, kipuina ja heikentyneenä sokerinsietona.

Raskaus aiheuttaa jo ihan alkumetreillään voimakkaita muutoksia verenkierrossa ja nelikymppisen kehossa muutos voi näkyä kohonneena verenpaineena tyypillisesti viimeistään viimeisellä kolmanneksella. Lisäksi on todennäköisempää että raskauteen liittyvä, kaikilla esiintyvä insuliiniresistenssi etenee raskausdiabetekseksi.

Vanhemmat äidit kaipaavat nuoria äitejä enemmän tietoa ja tukea

Nelikymppiset ensisynnyttäjät kaipaavat tutkitusti enemmän tukea raskauteensa sekä synnytyksestä palautumiseen. He tiedostavat, että palautuminen on hitaampaa ja ovat motivoituneita pitämään itsestään hyvää huolta raskausaikana sekä kuntouttamaan kehoaan synnytyksen jälkeen.

”Muutos viimeisen 10 vuoden sisällä on ollut merkittävä”, toteaa Nordic Fit Maman perustaja Riina Laaksonen. ”Yli 40-vuotiaiden äitien määrä valmennuksissamme on kasvanut huomattavasti. Yleisesti ottaen he ovat hyvin perusteellisia äitiydessään ja haluavat paljon tietoa ja tukea. On mahtavaa, että meillä on mahdollisuus sitä tarjota ja sitä kautta edistää äitien hyvinvointia raskausaikana ja synnytyksen jälkeen.”

Tiedon lisäksi äidit kaipaavat vertaistukea ja äitikavereita, joiden kanssa jakaa kokemuksia. Nordic Fit Maman tekemän kyselyn perusteella äidit kaipaisivat synnytyksen jälkeen kohtaamista ja sitä, että joku kuuntelee. Äitien auttamiseksi on perustettu Nordic Fit Maman yhteisö kaikille valmennuksia käyville sekä Isla, naisten oma etäklinikka, missä äidit voivat mm. käydä läpi synnytyskokemuksensa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy