Helsingin vanhaan jäähalliin suunnitteilla noin 4 500 katsojan areena ja sisäliikuntatiloja

Helsingin jäähalli. Kuvaaja: Teina Ryynänen

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 11.6.2024 Nordenskiöldinkadulla sijaitsevan Helsingin jäähallin myymistä Projekti GH Oy:lle. Jäähalli on tarkoitus muuttaa sisäliikunta-, palloilu- ja tapahtuma-areenaksi osana Garden Helsinki -hankekokonaisuutta.

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmisteltu kiinteistökauppaa, jolla kaupunki myy Taka-Töölöstä Nordenskiöldinkadulla sijaitsevan jäähallin tontin rakennuksineen Projekti GH Oy:lle. Kauppahinta on vähintään 4 miljoonaa euroa. Kaupungilla on oikeus lisäkauppahintaan, jos kiinteistön korjaus- ja muutoskustannukset alittavat ennakoidun tason.

Tässä vaiheessa jäähallin myynnistä on tarkoitus tehdä kiinteistökaupan esisopimus. Asiasta päättää Helsingin kaupunkiympäristölautakunta. Kiinteistökauppa toteutetaan ainoastaan siinä tilanteessa, että kiinteistön viereen suunniteltu uusi monitoimiareena Garden Helsinki ja siihen liittyvä asunto- ja toimitilahankekokonaisuus toteutuu.

Jäähalliin toteutettava areena luo yhdessä uudisrakennusten kanssa merkittävän lisän Helsingin sisäliikunta- ja tapahtumatilatarjontaan. Samalla se lisää yksityisten sisäliikuntapaikkojen tarjontaa Helsingissä.

Jäähalli on tarkoitus kunnostaa ja muuttaa sisäliikunta-, palloilu- ja tapahtuma-areenaksi. Rakennus jaetaan suunnitelmien mukaan toiminnallisesti kahteen eri osaan, joiden väliin rakennetaan uusi jakoseinä. Itäinen pääty olisi yleisötapahtumat mahdollistava noin 4 500 katsojan monitoimiareena. Areena toimisi tulevaisuudessa muun muassa koripallojoukkue Helsinki Seagullsin kotiareenana. Läntinen pääty tulisi palvelemaan liikuntatiloina ja muina harraste- ja toimitiloina.

Vanhan suojellun jäähallirakennuksen hahmo ja ilme säilyvät. Myös rakenteet pyritään pääosin säilyttämään.  Hallin itäsivulle rakennettu harjoitushalli puretaan, samoin siihen liittyvä koilliskulman toimisto-osa, jonka kohdalle jatketaan uutta julkisivurakennetta. Ulko-ovien sijainteja ja lukumääriä on tarkoitus paikoin muuttaa.

Tapahtumat, kulttuuri ja liikunta ovat tärkeitä Helsingille

Tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyvyyden, elinvoiman sekä vetovoiman rakentamisessa. Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan Helsinki parantaa kilpailuasemaansa muun muassa kulttuurin ja urheilun sekä muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina.

Taka-Töölön alueelle Helsingin jäähallin, Bolt-areenan sekä olympiastadionin läheisyyteen Nordenskiöldinkadun varteen sijoittuva Garden Helsinki -niminen monitoimiareenahanke on ollut suunnitteilla vuodesta 2010.

Nyt valmisteltu kauppa koskee ainoastaan kaupungin omistuksessa olevaa vuonna 1966 valmistunutta asemakaavalla suojeltua jäähallia tontteineen. Siihen liittyvät, myöhemmin rakennetut maanalainen harjoitusjäähalli sekä toimisto- ja liiketilat ovat Jääkenttäsäätiön omistuksessa. Projektiyhtiön on sovittava Jääkenttäsäätiön kanssa säätiön omistamien rakennusten ostamisesta erikseen.

Kaupunki valmistelee parhaillaan myös maa-alueen myymistä jäähallin läheltä Garden Helsinki -hankkeen rakentamista varten. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen myymistä koskevan esisopimuksen omalta osaltaan toukokuussa, ja asia on parhaillaan kaupunginhallituksen käsiteltävänä. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Jos kaupunginvaltuusto ei hyväksy maa-alueiden myyntiä, raukeaa myös Helsingin jäähalli -kiinteistön kauppa.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy