Jokaisesta nuoresta otettava koppi

31.1.2023 Sirkku Hildén

Nuorista ollaan nyt erityisen huolissaan, sillä koronan jälkeen on uutisoitu niin nuorten yksinäisyydestä, nuorten tekemien väkivaltarikosten määrästä kuin katujengien toiminnasta. Huoli on aiheellista, mutta samalla on kuitenkin muistettava, että selkeä enemmistö nuorista voi hyvin.

Herkän nuoren mielenterveys saattaa horjua ikään kuuluvissa kriiseissä. Silloin on saatava nopeasti apua. Omat vanhemmat eivät yleensä ole ensimmäiset, joille mennään puhumaan, vaan ulkopuoliselle voi olla helpompi kertoa huolistaan. Koulu, joka tavoittaa lähes kaikki nuoret, olisi luonteva paikka kynnyksettömälle palvelulle, jossa pääsee heti keskustelemaan ja jossa voisi saada myös lyhytterapiaa. Toinen luonteva paikka ovat esimerkiksi ostoskeskukset, joissa nuoret viettävät muutenkin aikaansa.

Opettajat eivät ole terapeutteja, vaan koulussa on oltava riittävä määrä kuraattoreita, psykologeja ja kouluterveydenhuollon sekä koulunuorisotyön ammattilaisia. Heille on annettava kunnolliset mahdollisuudet kohdata nuoria. Mikäli säästösyistä tai henkilöstöpulasta johtuen aikaa ei ole, ongelmat kasautuvat ja vaikeutuvat. Riittävää aikaa järjestyy, jos on tahtoa. Avuksi voidaan ottaa myös järjestöt sekä niiden vapaaehtoiset ja vertaistukihenkilöt.

Nuoret eivät tule toimeen ilman välittäviä aikuisia, ja meidän pitääkin katsoa peiliin. Edistämmekö itse sitä, että nuoret huomataan? Kysymmekö heiltä ”Mitä kuuluu?” ja löytyykö jokaiselle nuorelle auttava aikuinen, joka on kiinnostunut nuoren hyvinvoinnista ilman vaatimuksia? Jos tämä toteutuu, nuori selviytyy vaikeuksistaan.

Valitettavan moni lapsi ja nuori sinnittelee elämässään ilman vastuullisen aikuisen läsnäoloa ja putoaa turvaverkkojen läpi. Osattomuus edistää elämänhallinnan katoamista ja osallisuus saatetaan hakea haitallisella tavalla ongelmallisista piireistä.

Tulevaisuutemme rakentuu nuorten varaan, ja yhtään heistä ei ole varaa menettää. Nuorten mielenterveys on jokaisen asia.

Sirkku Hildén
Kansanedustajaehdokas (sd.)
Terveydenhoitaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy