Arvokkaita suo- ja metsäkohteita suojeltiin Pohjois-Savossa 1 193 hehtaaria vuonna 2022

Vapaaehtoinen metsien ja soiden suojelu kiinnosti Pohjois-Savossa

9.2.2023, Pohjois-Savon ELY-keskus

Suojelua toteutetaan perustamalla pysyviä yksityisiä suojelualueita ja hankkimalla alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Suojelusta maksettavat rauhoituskorvaukset ja kauppahinnat ovat yksityisille maanomistajille verotonta tuloa.

Pohjois-Savon ELY-keskus suojeli HELMI- ja METSO-ohjelman, vanhojen suojeluohjelmien sekä Luontolahja-kampanjan kautta 1 193 hehtaaria vuonna 2022. Suojelua toteutetaan perustamalla pysyviä yksityisiä suojelualueita ja hankkimalla alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Suojelusta maksettavat rauhoituskorvaukset ja kauppahinnat ovat yksityisille maanomistajille verotonta tuloa.

HELMI -ohjelmassa on kolmen vuoden aikana suojeltu soita noin 2 127 hehtaaria. Vuonna 2022 suojeltiin 847 suohehtaaria noin 20 suon alueella. Korvauksia maksettiin noin 1,09 miljoonaa euroa. Suurimpia suojelukohteita olivat Sonkajärven 301 hehtaarin Kortesuo Talaskankaan tuntumassa ja 359 hehtaarin Puksunsuon-Huuhkajansuon alue. HELMI-ohjelmassa suojellaan muun muassa soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita sekä muita valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita soita. Tavoitteena on laajentaa soidensuojeluverkostoa ja edistää suoluontotyyppien suojelua. Suojeluun toivotaan erityisesti luonnontilaisia korpia ja reheviä soita kuten lettoja.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) kautta suojeltiin viime vuonna 188 hehtaaria metsäalueita 34:llä eri kiinteistöllä. Korvauksia maksettiin noin 1,97 miljoonaa euroa. Suurimpia suojelukohteita olivat Siilinjärven Uuhimäen 25 ha:n metsä ja Myllypuron 35 hehtaarin metsä Varkaudessa. METSO-ohjelman kokonaistavoite 6600 suojeluhehtaaria saavutettiin Pohjois-Savossa vuonna 2021.

HELMI- ja METSO-ohjelmat ovat maanomistajille vapaaehtoisia Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund sanoo, että jatkossakin voidaan toteuttaa arvokkaimpia metsäalueita määrärahojen puitteissa.

-Suojelutarjouksia toivotaan erityisesti lehdoista, korvista ja vanhoista metsistä sekä suojelualueisiin rajautuvista metsistä, Grönlund kannustaa.

Vanhoja luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoon sisältyviä kohteita suojeltiin viime vuonna noin 54 hehtaaria 15:ssa eri kohteessa ja korvauksia maksettiin 371 000 euroa. Vanhat luonnonsuojeluohjelmat ja Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet on pääosin toteutettu. Valtaosa viime vuonna suojelluista ja jäljellä olevista suojelemattomista kohteista on lintuvesialueita.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy