Kirjanpainajan parveilu alkoi varhain toukokuussa

Poikkeuksellisen lämmin toukokuu sai kirjanpainajat parveilemaan ajankohtaan nähden tavallista runsaammin. Feromonipyydyksiin kertyi monin paikoin runsaasti kirjanpainajia toukokuun loppuun mennessä. Tuolloin parveilleet kuoriaiset ovat iskeytyneet pystypuihin ja tuulenkaatoihin lisääntymään. Kesäkuussa parveilu jatkui toukokuuta maltillisempana. Kirjanpainajatilannetta voi seurata Luonnonvarakeskuksen Luonnonvaratieto-sivuston karttapalvelusta.

Lapinjärven ja Lappeenrannan seurantapaikoilla riskirajat ylittyivät

Kirjanpainaja on täysikasvuisia kuusia valtaava kaarnakuoriainen. Aikuiset munivat kuoren alle nilaan ja munista kehittyvät toukat aikuistuvat kesän aikana. Kirjanpainajan mukanaan kuljettama sinistäjäsieni heikentää puiden vedensaantia, jolloin puut kuivuvat ja kuolevat nopeasti.

Juhannusviikkoon mennessä pyydyksissä havaittiin parveilleita kirjanpainajia eniten Uudellamaalla Lapinjärven ja Etelä-Karjalassa Lappeenrannan seurantapaikoilla, joissa kummassakin kuusien kuolleisuusriskistä kertova 15 000 kirjanpainajan riskiraja ylittyi 3000 kirjanpainajalla (kuva 1). Useissa maakunnissa joillakin seurantapaikoista kirjanpainajia on samana aikana kertynyt yli 10 000 (kuva 1).

Lämpimät säät voivat tuoda uusia kirjanpainajasukupolvia

Ennätyslämpimän toukokuun aikana parveilua havaittiin enemmän kuin kesäkuussa. Ainoastaan pohjoisilla seurantapisteillä Kuhmossa, Oulussa ja Rovaniemellä parveilu alkoi odotetusti myöhemmin ja oli kesäkuussa voimakkaampaa kuin toukokuussa. Keväällä kuoren alle nilaan munituista munista syntyneet riisinjyvän kokoiset toukat ovat aikuistumassa. Kesäkuun parveilijat olivat todennäköisesti jo kerran lisääntyneitä, talvehtineita aikuisia, jotka perustavat niin sanotun sisarsukupolven puihin kehittymään ensimmäisen sukupolven lisäksi.

”Todennäköisesti Etelä-Suomessa lämpimillä paikoilla kirjanpainajan toukat aikuistuvat tänä vuonna jo ennen metsätuholain määrittämää kuorellisen kuusipuutavaran metsästä poiskuljetusten takarajaa, mikä on A-alueella eli eteläisessä ja keskisessä Suomessa 15. heinäkuuta”, arvioi tutkija Tiina YliojaLuonnonvarakeskuksesta.

Jos loppukesä on lämmin ja suotuisa pian aikuistuvalle ensimmäiselle sukupolvelle, ne saattavat parveilla ja munia tänä kesänä toisen sukupolven talvea vasten. Todennäköisesti sisarsukupolvi ehtii myös aikuistua ennen syksyä. Mitä useampi sukupolvi aikuistuu, sitä suurempi puuston tuhoriski talousmetsien kuusiin kohdistuu.

Kirjanpainajan parveilua seurataan vuosittain noin 40 seurantapisteellä. Kolmen feromonipyydyksen ryhmä pystytetään keväällä edellisen talven kuusivaltaisen metsän hakkuuaukolle, paahteiseen metsänreunaan (kuva 2). Pyydykset tyhjennetään noin kerran kuussa: toukokuun lopussa, juhannusviikolla sekä heinäkuun ja elokuun puoliväleissä. Eteläisimmässä Suomessa pyydyksiä seurataan vielä syyskuulle.

Multialla talven aikana hakatulle aukolle on pystytetty kolme putkipyydystä, joissa kussakin on kirjanpainajia houkutteleva feromoni.

Feromonivalmiste vaihtui, pyydystyyppi toistaiseksi sama

Tästä kesästä lähtien Luonnonvarakeskus käyttää seurannassa samaa feromonivalmistetta kuin Ruotsi ja Norja käyttävät omissa valtakunnallisissa kirjanpainajaseurannoissaan. Uusi feromoni pyytää kirjanpainajia samalla tehokkuudella kuin aiemmin käytetty. Tämä varmistettiin erillisellä kokeella alkukesällä kolmella eri paikkakunnalla.

Nykyisellä pyydystyypillä seurantapaikan pyydysryhmän 15 000 kirjanpainajan kumulatiivinen määrä kertoo kasvaneesta riskistä puustokuolemille etenkin paahteisen hakkuuaukkojen reunametsissä. Suomessa käytetään edelleen putkimallisia pyydyksiä, joista saadut saaliit ovat reilusti alhaisempia kuin Ruotsin ja Norjan seurannassa tai kaupallisesti saatavissa pyydyksissä. Kokeita eri pyydystyyppien välillä on meneillään.

Seuraa kirjanpainajamääriä Luonnonvaratieto-sivuston karttapalvelussa

Kirjanpainajamääriä voi seurata Luonnonvarakeskuksen Luonnonvaratieto-sivuston karttapalvelussa osoitteessa www.luonnonvaratieto.luke.fi. Pyydykset tyhjennetään seuraavan kerran 15.7. ja maastosta ilmoitetut saaliit päivitetään karttapalveluun saman viikon torstaihin mennessä. Löydät kirjanpainajaseurannan kartan näin: Valitse etusivulta karttapalvelu ja karttapalvelusta aihealueeksi Metsätuhot. Listasta löytyy kirjanpainajaseuranta. Kartalla voi seurata halutun havaintojakson kirjanpainajakertymää tai koko kesän kumulatiivista kertymää. Seurantakohdetta kartalla hiirellä klikkaamalla saa nähtäväksi ilmoitetun kirjanpainajamäärän.

Luonnonvarakeskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy