Maksuttomia lupia ei enää myönnetä omatoimiseen eränkäyntiin. ”Pitkä historia päättyy.”

5.5.2023, Metsähallitus

Metsähallitus on saanut valmiiksi maksuttomia lupia koskevan selvityksensä sen jälkeen, kun Verohallinto antoi luvista oman lausuntonsa tänään perjantaina. Jatkossa maksuttomia sidosryhmälupia ei myönnetä omatoimiseen metsästykseen tai kalastukseen valtion alueilla. Lupien myöntäminen keskeytettiin jo keväällä 2022.

Valtion alueille on myönnetty maksuttomia metsästyslupia jo vuoden 1934 ja vuoden 1962 metsästyslakien mukaisesti. Käytäntö on jatkunut edelleen vuoden 1993 metsästyslain ja sitä seuranneiden asetusten perusteella. Metsähallitus keskeytti lupien myöntämisen keväällä 2022, kun oikeuskansleri alkoi tutkia, ovatko ne enää nykylain mukaisia.

Oikeuskansleri antoi ratkaisunsa syksyllä 2022. Ratkaisun mukaan maksuttomia sidosryhmälupia ei voida myöntää omatoimiseen eränkäyntiin. Sen sijaan valtion viranomaisen järjestämä metsästys on osallistujille lain perusteella maksutonta.

Oikeuskansleri edellytti lisäksi, että Metsähallitus ja maa- ja metsätalousministeriö selvittävät Verohallinnon kanssa maksuttomien lupien verotuksellisen aseman. Verohallinto antoi selvityksensä perjantaina 5. toukokuuta. Sen mukaan sidosryhmäluvat ja valvontaa- ja riistanhoitoa vastaan myönnetyt luvat eivät ole olleet verotettavia etuuksia.

Metsähallituksen johtopäätös on, että lupien keskeytys oli oikea ratkaisu viime keväänä. Sidosryhmälupia ei tulla enää myöntämään omatoimiseen metsästykseen. Metsähallituksen päätös koskee myös kalastuksen sidosryhmälupia, vaikka niitä ei oikeuskanslerin ja verottajan ratkaisuissa käsitelty.

”Pitkä historia päättyy nyt tähän. Oikeuskanslerin kannanotto lopullisesti vahvisti, että kaikki käytännöt eivät sovi nykypäivään”, erätalousjohtaja Jukka BisiMetsähallituksesta sanoo.

Sidosryhmäluvat ovat perustuneet maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Oikeuskanslerin mukaan asetusta tulee muuttaa, kun se seuraavan kerran päivitetään. Uusi asetus tulee voimaan vuoden 2024 alusta, mutta siihen saakka edetään Metsähallituksen päätöksen mukaisesti.

Valvontaa vastaan
voidaan myöntää lupia

Sidosryhmälupien lisäksi oikeuskansleri ja verottaja käsittelivät lupia, joita myönnetään erävalvontaa ja riistanhoitoa vastaan. Oikeuskansleri ei ottanut kantaa lupien tarkoituksenmukaisuuteen. Verohallinto puolestaan totesi, että ne eivät ole verotettavia etuuksia.

Selvitysten jälkeen Metsähallitus toteaa, että metsästyslupia voidaan edelleen myöntää erävalvontaa ja riistanhoitoa vastaan. Vielä selvitetään sitä, voiko lupia myöntää kalastuksenvalvontaa ja kalavesien hoitoa vastaan. Myös näiden lupien myöntämisen perusteet on kuitenkin uusittava, jotta läpinäkyvyys säilyisi.

”Keskustelu maksuttomista luvista on ollut tervetullutta ja se on puhdistanut ilmaa. Metsähallitus on myöntänyt maksuttomia lupia valtion alueille tiettävästi koko 160-vuotisen historiansa aikana. Niillä on ollut historian vaiheissa erilainen lainsäädäntöpohja. Nyt edetään tämän ratkaisun mukaan”, erätalousjohtaja Jukka Bisi toteaa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy