Metson ja teeren latvalinnustus alkaa

Teeriparvi haavan latvassa. Kuva Uutislähde/Unto Rönkkönen

9.1.2023 Suomen riistakeskus

Urosmetson ja -teeren talvimetsästys alkaa 10.1. ja se sallitaan rajoitetusti tammikuun loppuun asti. Metsästäjiä kehotetaan huomioimaan metsästysalueensa lintutilanne ja metsästämään vastuullisesti.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut suotuisaa, ja pääosin lintutiheydet ovat 2000-luvun keskimääräisen tason yläpuolella. Urosteeren talvinen latvalinnustus on nyt sallittua Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiötä ja Utsjokea. Urosmetson osalta metsästysalue on lähes sama lukuun ottamatta Pohjois-Savon pohjoisosaa, Kainuun eteläosia ja Lapin lounaisia kuntia.

Talvipyynti haastavaa

Urosmetson ja -teeren talvipyynti aloitettiin neljä vuotta sitten ja pyyntialue on vaihdellut lintutilanteen mukaan. Pyyntiolosuhteet latvalintujen pyyntiin ovat olleet viime vuosina haastavia ja saalismäärät ovat pysyneet maltillisina.

Pohjois-Suomen metsokannan kehitys on ollut vahvaa viime vuosina erityisesti Koillismaalla sekä itäisessä ja keskisessä Lapissa. Teerikanta on vahvistunut laajalla alueella Pohjois-Pohjanmaalta ja itäisestä Suomesta Keski-Lappiin. Lajien pitkäaikainen kannankehitys on ollut kasvavaa tai vakaata. Kyseisillä alueilla ollaan monin paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksissä.

– Runsaat lintukannat ovat mahdollistaneet perinteiseen pyyntimuotoon tutustumisen entistä useammalle uuden sukupolven metsästäjälle, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Huomioi paikallinen vaihtelu saalismäärissä

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet voivat vaihdella paikallisesti paljon. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Vastuunkantamista on myös metsästäjien vuotuinen ponnistus riistalaskennoissa. Viime kesänä laskettiin jälleen lähes tuhat riistakolmiota. Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsästyksen kestävyys, Luoma kertoo.

Katso metsästysajat

Metsäkanalintujen metsästyksen eettiset ohjeet

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy