Vuoden maisemateko -kilpailu hakee merkittäviä luontotekoja

09.02.2023, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Suomessa jo joka 9. laji ja luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen. Jokainen voi kuitenkin omalla toiminnallaan auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. 

Niityn perustaminen, haitallisten vieraslajien kitkeminen, kosteikon kunnostus tai kylämaiseman raivaaminen ovat esimerkkejä luonnon monimuotoisuutta säilyttävistä ja kohentavista luontoteoista. Maisematekokilpailussa haettava luontoteko parhaimmillaan nostaa esille myös paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä. Hieno teko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa palkitaan maakunnallisia maisematekoja, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta.

Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi:

  • kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
  • hoidettu niitty tai maisemapelto
  • vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
  • kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristökohde
  • maisemaraivauskohde
  • hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
  • laadittu ympäristönäyttely tai esitys

Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maiseman- ja luonnonhoidon alalta.

Osallistuminen kilpailuun

  • kilpailuaika päättyy 30.9.2023
  • alueelliset maisemateot valitaan lokakuussa 2023
  • valtakunnallinen voittaja julkistetaan joulukuussa 2023.

Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalvelut järjestää Vuoden maisemateko -kilpailun nyt jo kahdeksatta kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy