Asiointi sähköistyy hyvinvointialueilla

Kymenlaakson hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Matti Aholan mukaan saumaton yhteistyö ja ideoiden ketterä toteutus ovat toimineet hyvin BCB Medicalin kanssa.

25.01.2023, Content House

Kansalaisen on mahdollista hoitaa koko sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä asiointinsa yhden sähköisen kanavan kautta, kun hyvinvointialueella on käytössä Omavointi-palvelu.

BCB Medical Oy on kehittänyt Omavointi-tuoteperhettä helpottamaan kansalaisten sähköistä kokonaisasiointia. BCB Laaturekisterit ja niiden Omavointi-potilaskyselyt ovat jo käytössä kaikilla hyvinvointialueilla, ja nyt myös sähköisen kokonaisasioinnin käyttöönotto on käynnissä.

– Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus sote-toimialasta ja digitaalisista ratkaisuista. Teemme yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, jotta ne voisivat jatkossa tarjota keskitetyn kanavan sähköisiin palveluihin, toteaa BCB Medicalin operatiivinen johtaja Virpi Pelto.

Omavointi-palvelun kokonaisuuteen kuuluvat potilaskyselyjen ja etäseurannan ohella muun muassa kansalaisen lomakkeet, palautteet ja etävastaanotto.

Omavointi-ratkaisun huomattavana etuna on, että se on integroitunut eri potilastietojärjestelmien kanssa ja tuo saataville myös kansallisia terveydenhuollon palveluita. Ratkaisu toimii ikään kuin sateenvarjona sähköisen asioinnin järjestelmille.

– Riittää, että asiakas kirjautuu Omavointiin. Sen alta löytyvät kätevästi muutkin kansalliset ja hyvinvointialueen toimijat ja palvelut, kertoo BCB Medicalin sähköisen asioinnin palveluiden liiketoiminnasta vastaava Marko Kaukonen.

Kaukonen vinkkaa, että hyvinvointialue voi tuoda lisää tarpeelliseksi katsomiaan sähköisen asioinnin palveluja Omavointiin ja näin hyödyntää tehokkaasti olemassa olevien ratkaisujen käyttöä.

Kymenlaakso näyttää esimerkkiä

Muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialue on ideoinut yhdessä BCB Medicalin kanssa Omavointi-ratkaisua ja kehittänyt siihen innovatiivisia lisäpalveluita. Alue haluaa olla edelläkävijä digitaalisessa kehittämisessä ja tehdä tiivistä yhteistyötä toimialaa ymmärtävän toimittajan kanssa.

– Olemme lyhyessä ajassa saaneet luotua juuri Kymenlaakson hyvinvointialueen tarpeisiin vastaavan kokonaisratkaisun sähköiseen asiointiin ja etähoidon tueksi. Saumaton yhteistyö ja ideoiden ketterä toteutus ovat toimineet hyvin BCB Medicalin kanssa. Omat asiantuntijamme ovat päässeet aidosti mukaan ohjelmistokehitykseen, sanoo Kymenlaakson hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Matti Ahola.

Ahola katsoo, että vahva asiantuntemus, aito halu tehdä yhteistyötä sekä kokemus toimialasta ovat luoneet hedelmällisen maaperän yhteiselle kehittämiselle nopeassa aikataulussa.

Digitaaliset palvelut säästävät resursseja

Yhtenä kansallisena tavoitteena on lisätä terveydenhuollon tarpeisiin kehitettyjä digipalveluita. Myös hyvinvointialueilla on intressi siirtyä entistä kattavammin etäkontakteihin rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi.

Omavointi toimii sateenvarjona eri sähköisen asioinnin palveluille.”

– Etäpalveluiden kokoaminen yhden sovelluksen alle tähtää kansalaisten asioinnin sujuvoittamisen ohella terveydenhuollon resurssien entistä tehokkaampaan käyttöön sekä hoitoprosessien kehittämiseen, Pelto katsoo.

Omavointi-tuoteperheen rakentamisessa on mukana BCB Medicalin moniammatillinen tiimi, joka ottaa ratkaisujen kehittämistyössä huomioon niin IT:n kuin soten tarpeet ja toiminnan reunaehdot.

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  

Kuva Kymenlaakson hyvinvointialue

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy