Hyvinvointialueiden varmistettava riittävät henkilöstövoimavarat ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin

12.12.2022, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry

– Vuoden alusta aloittavien hyvinvointialueiden on välittömästi turvattava riittävät henkilöstövoimavarat varmistaakseen asetuksen mukaiset neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, painottaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Kirsi Grym.

Koronapandemian aikana ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja ajettiin alas ja työntekijöitä siirrettiin ennakoimattomasti pois omista työtehtävistään. Tämä vaikuttaa edelleenkin siihen, että osa määräaikaisterveystarkastuksista on tekemättä ja henkilöstövoimavarat ovat entisestään niukentuneet. Viimeksi asiaan on kiinnittänyt huomiota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos viime viikolla, kun se selvityksessään totesi, että terveydenhoitajien ja lääkärien kokonaismäärä neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa on vähentynyt ja alueelliset erot henkilöstöresursseissa ovat suuret.

– Valitettavasti kyseessä ei ole uusi ilmiö, Grym toteaa.

Jo ennen pandemiaa on neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä ollut suuria kuntakohtaisia eroja. Pandemia-aikana lakisääteisten ennaltaehkäisevien palveluiden saavutettavuus heikkeni entisestään, kun terveydenhoitajia siirrettiin muihin tehtäviin ja lakisääteisiä terveystarkastuksia jätettiin kunnissa tekemättä. Samanaikaisesti lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve kasvoi ja muun muassa mielenterveysongelmat lisääntyivät.

– Ennaltaehkäisevistä palveluista säästäminen on ollut erityisen lyhytnäköistä toimintaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta, Grym huomauttaa.

– Terveydenhoitajien työn kuormittavuus on kasvanut aliresursoiduissa palveluissa, mikä on vaikuttanut osaltaan negatiivisesti terveydenhoitajatyön veto- ja pitovoimaan. Samalla hoidon jatkuvuus on kärsinyt, minkä seurauksena palveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on laskenut huomattavasti, Grym jatkaa.

Terveydenhoitajaliitto on jo ennen pandemia-aikaa kehittänyt terveydenhoitajien työn kuormittavuutta ja vaativuutta arvioivat laskurit sekä neuvolatyöhön että kouluterveydenhuoltoon. Laskureita on välillisesti voitu käyttää myös työhyvinvoinnin edistämiseen. Tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriö on vihdoin käynnistänyt vanhojen neuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstömitoitussuositusten päivittämisen.

– Terveydenhoitajaliitto on valmis olemaan sosiaali- ja terveysministeriön tukena tässä todella tärkeässä työssä. Ennaltaehkäisevä työ ja sen johtaminen tarvitsevat jatkossakin valtakunnallista ohjausta, ja siksi lakisääteisissä ennaltaehkäisevän työn palveluissa henkilöstömitoitukset ovat edelleen tarpeen, korostaa Kirsi Grym.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy