Lasten sydänleikkausjono on lyhentynyt

Lasten sydänleikkausjono on lyhentynyt. @HUS

Lasten sydänleikkausjonoa on Uudessa lastensairaalassa onnistuttu lyhentämään erilaisin toimenpitein. Yksittäiset perheet ovat valinneet lapselleen sydänleikkauksen Kööpenhaminan Rigshospitaletissa.

Parhaillaan Uuden lastensairaalan leikkausjonossa jonottaa 69 sydänlasta. Vielä viime vuodenvaihteessa leikkausjonossa odotti 110 lasta.

”Sydänjonojen lyhenemiseen on tehtyjen toimenpiteiden lisäksi vaikuttanut alhainen syntyvyys sekä potilastilanteen luonnollinen vaihtelu. Olemme myös painottaneet sellaisten potilaiden sydänleikkauksia, joiden tehohoitovaihe on mahdollisimman lyhyt”, kertoo HUSin lastenkirurgian linjajohtaja Jukka Salminen.

Kansallinen huoltovarmuus ja toimintavalmius edellyttävät, että lasten teho-osasto Laaksossa voidaan pitää pysyvästi auki 12 tehohoitopaikkaa. Tällä hetkellä hoitopaikkoja on auki 8.

”Akuutti ongelma on lieventynyt. Lasten sydänjonot lyhentyneet ja olemme saaneet rekrytoitua sairaanhoitajia teho-osastoillemme. Tavoitteenamme on, että kaikki tehohoitajien vakanssit on täytetty, 12 tehohoitopaikkaa on pysyvästi auki, sydänjonossa on korkeintaan 50 lasta, eikä yksikään heistä ole jonottanut leikkaukseen yli kuutta kuukautta”, summaa HUSin Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

Hiljattain toteutetulla lasten tehohoitajien rekrytointikampanjalla saatiin kymmenkunta hoitajaa HUSin vastasyntyneiden ja lasten tehohoitoyksiköihin.

”Tehohoitajan työ on erikoissairaanhoitoa, jossa on erinomaiset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen”, sanoo HUSin Lasten ja nuorten sairauksien ylihoitaja Outi Simonen.

Osaa perheistä kiinnostaa sydänleikkaus Tanskassa

Leikkausmahdollisuutta Kööpenhaminassa on viimeisen kahden kuukauden aikana tarjottu lapsipotilaille, joilla on sydänleikkaushoitoa vaativa, muttei välittömästi henkeä uhkaava sydänvika tai sydänsairaus. Kirjeet noin kahdellekymmenelle perheelle lähetettiin maaliskuun lopussa.

”Yksittäiset perheet ovat valinneet sydänleikkausta odottavalle lapselleen hakeutumisen hoitoon Tanskaan. Pohjoismaisen yhteistyön toteuttaminen ja käytänteiden hiominen on arvokasta ja maltillisesti toteutettua yhteistoimintaa, jonka avulla lisäämme molempien sairaaloiden toimintavarmuutta”, toimialajohtaja Petäjä kertoo.

Potilastiedotus leikkausajankohdasta ja leikkaukseen kutsuminen tapahtuvat yhteistyössä Uuden lastensairaalan ja Rigshospitaletin kesken. Rigshospitalet käyttää suomen- tai ruotsinkielistä tulkkia kutsuessaan leikkaukseen, ja perheet saavat suomeksi tai ruotsiksi käännetyn informaation hoitojakson tapahtumista.

HUS

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy