Pehmeällä ryhmätoiminnalla kustannussäästöjä terveyspalveluiden käytössä

08.12.2022, Vanhustyön keskusliitto

Iäkkäiden ihmisten sote-palvelujen käytön väheneminen ja vanhustyön ammattilaisten osaamisen kasvu ovat mahdollisia tutkitusti vaikuttavilla ryhmä- ja koulutusmalleilla.

Yksinäisyys ja etenevät muistisairaudet ovat iäkkäillä ihmisillä keskeisiä, yhteiskunnallisesti kalliita haasteita, joihin Vanhustyön keskusliitto on kehittänyt vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla saadaan vähennettyä iäkkäiden ihmisten sote-palveluiden käyttöä ja lisättyä vanhustyön ammattilaisten osaamista.

Kyseessä ovat Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ryhmämallit, joista Omahoitovalmennus-toiminta on mm. Käypä hoito -suosituksessa (muistisairaudet) ja Ystäväpiiri-toiminta Laatusuosituksessa. Molempien tuloksellisuus on osoitettu satunnaistetuissa kontrolloiduissa interventiotutkimuksissa.

Säästöjä terveyspalveluiden käytössä

Ystäväpiiri-malli vähentää yksinäisyyttä, jonka tiedetään alentavan hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävän sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimusnäytön perusteella Ystäväpiiri-ryhmään osallistuminen edistää terveyttä, vahvistaa muistia ja vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä.

Todennetut kustannussäästöt:

  • Terveyspalveluiden käyttö ja kustannukset vähenivät erityisesti sairaalahoitojen ja kotisairaanhoidon tarpeen osalta.
  • Kokonaiskustannukset kuntoutusta saaneilla merkitsevästi vähäisemmät kuin kontrolleilla.
  • Säästö oli niin merkittävä, että se kompensoi ryhmäkuntoutuksen kustannukset.
  • 60 prosenttia ryhmäläisistä jatkaa itsenäisesti ilman ohjaajia, jonka ansiosta ohjaajana olleiden ammattilaisten resurssit vapautuvat muuhun käyttöön ohjatun toiminnan jälkeen.

Omahoitovalmennus-toiminta edistää hyvinvointia ja elämänlaatua

Omahoitovalmennus-malli osuu ratkaisevan tärkeään vaiheeseen iäkkäille ihmisille, joita muistisairaus koskettaa. Oikea-aikaisesti ja räätälöidysti toteutettu vertaistuki Omahoitovalmennus-ryhmässä on edistänyt muistisairaan osallistujan kognitiota ja vahvistanut puolison elämänlaatua.

  • Vaikka muistisairaudet yleensä lisäävät sotepalvelujen käyttöä, Omahoitovalmennukseen osallistujilla näin ei tutkimusten mukaan käynyt – päin vastoin.
  • Kokonaiskustannukset kuntoutusta saaneilla osallistujilla vähäisemmät kuin kontrolliryhmään osallistuneilla.
  • 75 prosenttia ryhmäläisistä jatkaa itsenäisesti ilman ohjaajia, jonka ansiosta ohjaajaresurssit vapautuvat muuhun käyttöön ohjatun toiminnan jälkeen.

Koulutamme kustannustehokkaasti

Vanhustyön keskusliitto juurruttaa tutkittuja, vaikuttavaksi todettuja ryhmämalleja iäkkäille ihmisille sekä tarjoaa yleishyödyllistä koulutusta vanhustyön ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Ryhmäohjaajien koulutus sisältää viisi koulutuspäivää ja tuetun ryhmänohjauksen. Koulutus maksaa ammattilaisille 100 € ja on vapaaehtoisille maksuton.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy