Sähkösavukkeiden käyttö lisääntyy nuorilla – suomalaisten päivittäinen tupakointi väheni hieman vuonna 2022

Nuorten eli 14–20-vuotiaiden sähkösavukkeiden käyttö on kaksinkertaistunut Suomessa vuodesta 2021 vuoteen 2023. Pojista sähkösavukkeita käytti päivittäin kuusi prosenttia ja tytöistä viisi prosenttia. Pojilla yleisintä sähkösavukkeiden käyttö oli peruskoulun 8. ja 9. luokalla, tytöillä ammattikoulun 1. ja 2. vuotena.

Aikuisväestössä (20–64-vuotiaat) sähkösavukkeiden käyttö oli vähäistä vuonna 2022, päivittäin sähkösavukkeita käytti noin prosentti sekä miehistä että naisista.

”Sähkösavukkeiden päivittäinen käyttö on yleistynyt nuorilla nopeasti. Taustalla näyttävät olevan kertakäyttöiset niin sanotut vape-laitteet, jotka houkuttelevat värikkäällä ulkoasulla, makuaineilla ja sosiaalisen median näkyvyydellä,” toteaa THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila.

”Nuoret voivat mieltää laitteet harmittomiksi, mutta niistä hengitetään haitallisia aineita, joiden välttäminen on erityisen tärkeää silloin, kun keuhkojen ja aivojen kehitys on kesken. Laitteiden parempi sääntely yhdessä ikärajan korottamisen kanssa olisivat tärkeitä keinoja aloittamisen ehkäisemiseksi,” Ollila jatkaa.

Suomalaisten päivittäinen tupakointi väheni hieman vuonna 2022

Suomalaisista 20–64-vuotiaista 11 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2022. Miehistä 12 prosenttia ja naisista 11 prosenttia tupakoi päivittäin. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt, mutta väheneminen vaikuttaa kuitenkin hidastuneen parin viime vuoden aikana. Tupakoinnin väheneminen on myös epätasaista eri väestöryhmissä.

”Miehillä tupakointi on vähentynyt, mikä on positiivista. Naisilla tupakoinnin väheneminen on kuitenkin pysähtynyt mikä osoittaa, että tupakoinnin vähentämiseksi ja kansanterveyden parantamiseksi tarvitaan edelleen lisätoimia. Hyvinvointialueilla kannattaa panostaa tupakoinnin lopettamisen tukemiseen, sillä se tuo pitkällä aikavälillä myös taloudellisia hyötyjä alueille”, toteaa THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen.

Nuorten eli 14–20-vuotiaiden päivittäinen tupakointi on vähentynyt. Pojista kuusi ja tytöistä neljä prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2023. Nuorten tupakoinnissa on oppilaitostyyppikohtaisia eroja, yleisintä tupakointi on ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla. Tupakointi väheni erityisesti tässä ryhmässä, kun taas lukioissa ja perusopetuksessa muutokset olivat vähäisiä.

Eläkeikäisistä eli 65–84-vuotiaista seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin, miehistä yhdeksän prosenttia ja naisista viisi. Eläkeikäisten tupakoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina.

Nuuskan käyttö vähentynyt hieman miehillä

Suomalaisista 20–64-vuotiaista miehistä kuusi prosenttia nuuskasi päivittäin vuonna 2022, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 2020. Naisista prosentti nuuskasi päivittäin vuonna 2022. Yleisintä nuuskaaminen oli 20–34-vuotiailla miehillä. Heistä 11 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin.

Nuorista 14–20-vuotiaista päivittäin nuuskaa käytti viisi prosenttia vuonna 2023, mikä on saman verran kuin vuonna 2021. Yleisintä (17 %) nuorten nuuskan käyttö on ammattiin opiskelevilla pojilla, joilla se myös yleistyi vuodesta 2021.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy