Vain kuudesosa kohdunkaulasyövistä löytyy seulonnassa

16.12.2022, Syöpäjärjestöt

Suomen Syöpärekisteri on tänään julkaissut kohdunkaulasyövän seulonnan vuosikatsauksen vuodelta 2020.

Kohdunkaulasyövän seulonnassa todettiin 28 kohdunkaulasyöpää vuonna 2020. Koska Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 170 kohdunkaulasyöpää, niistä vain noin kuudesosa havaitaan seulonnassa.

– Seulontaikäisten syövistä vain kolmannes havaitaan seulonnassa, kun taas lähes puolet niistä todetaan naisilla, jotka eivät ole osallistuneet seulontaan diagnoosia edeltävän viiden vuoden aikana, kohdunkaulasyövän seulonnan kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen Suomen Syöpärekisteristä kertoo.

On arvioitu, että seulonnan ansiosta vältetään nykyisin yli 250 syöpäkuolemaa vuosittain. Seulonnassa havaitaan varsinaisen syövän lisäksi kohdunkaulasyövän esiasteita, joista lähes kaikki voidaan hoitaa parantavasti. Vuonna 2020 vakavia esiastemuutoksia todettiin seulontaohjelmassa 883, mikä on 40 prosenttia kaikista kohdunkaulasyövän vakavista esiasteista.

Partasen mukaan seulontaohjelman vaikuttavuuden parantamisessa keskeisintä olisi osallistumisaktiivisuuden nostaminen. Kohdunkaulasyövän seulontaan osallistuu 70 % kutsutuista naisista.

– Erityisesti matalammin koulutettujen ja äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvien seulontaosallistumisessa on parannettavaa. Hyvä uutinen on se, että 25–44-vuotiaiden ikäryhmässä osallistumisaktiivisuus on viime vuosina jonkin verran lisääntynyt, vaikka se on edelleen alhaisempaa kuin vanhemmilla naisilla.

Seulontaohjelmaan tulossa muutoksia

Lähivuosina seulontaohjelmaan kohdistuu useita merkittäviä muutoksia, kuten papakokeen korvautuminen HPV-testillä läpi koko Suomen.

– Syöpäseulontojen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien, mikä helpottaa seulonnan kansallista koordinointia. On tärkeää varmistaa, että alueet noudattavat heti ensi vuodesta lähtien parhaita käytäntöjä seulontojen toteuttamisessa. Kansallisen syöpäseulonnan ohjausryhmän alaisuudessa toimiva kohdunkaulasyövän seulonnan asiantuntijaryhmä on juuri päivittänyt suosituksiaan, joissa hyvinvointialueita ohjataan siirtymään ensisijaisesti HPV-seulontaan.

– Toisena merkittävänä muutoksena on HPV-rokotettujen ikäluok­kien tuleminen seulontaikäisiksi. Seulontaväliä voidaan luultavasti turvallisesti pidentää rokotetussa väestössä.

Koronapandemian vaikutuksia seurataan jatkossakin

Kohdunkaulasyövän seulonnan vuosikatsauksesta ilmenee, miten keväällä 2020 puhjennut koronaviruspandemia vaikutti kohdunkaulasyövän seulontaan. Osa kunnista keskeytti seulonnat keväällä, mutta jatkoi niitä kuitenkin saman vuoden syksynä aktiivisesti.

– Seulontaosallistuminen kohosi aiempia vuosia vastaavalle tasolle, sillä naisia osallistui seulontaan vielä seuraavan vuoden puolella. Koronapandemian vaikutuksia kohdunkaulasyövän seulontaan pitää yhä seurata, koska sen aiheuttama paine terveydenhuoltoon ja jonojen pidentyminen voi heijastua seulontaohjelmaan esimerkiksi hidastamalla jatkotutkimuksiin pääsyä, Partanen sanoo.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy