Koisoniityn palvelukeskus tarjoaa myös terveyspalveluja asunnottomille

Asunnottomille Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille suunnattu Koisoniityn palvelukeskus tarjoaa jatkossa asukkailleen myös terveydenhuollon palveluja.

Koisoniityn palvelukeskuksessa aloitetaan kevään 2024 aikana C-hepatiitti- ja HIV-testaus. Lisäksi palvelukeskuksessa suunnitellaan tarjottavan sen asiakkaille puhtaita pistovälineitä, haavanhoitoa ja tarvittaessa lääkärin vastaanottokäyntejä. Myös yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa syvennetään.

Tarve palveluille nousi asiakaskohtaamisista

Koisoniityn palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja tuettua asumista asunto ensin –periaatteella. Päihteettömyys ei ole siis edellytys asunnon ja tuen saamiseen Koisoniitystä. Asumispalvelujen lisäksi Koisoniityssä on avoin olohuone –toimintaa sekä puu- ja käsityöpaja.

Koisoniityn palvelukeskus aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa ja ensimmäisen toimintavuoden aikana Koisoniityssä havaittiin asiakkaiden korostunut terveydenhuollon palvelujen tarve. Koisoniityssä on jo aiemmin tarjottu asiakkaille terveysneuvontaa, mutta kevään 2024 aikana sitä laajennetaan yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen ammattilaisten kanssa.

Yhteistyöllä vaikuttavampia palveluja

Asunnottomille suunnatut terveyspalvelut tuotetaan yhteistyössä VAKEn aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen sekä terveydenhuollon palvelujen toimialojen kanssa. Palveluihin ei ole tarvittu lisää resursseja, vaan yhteistyöllä ja tekemällä asioita uudella tavalla voidaan saada vaikuttavampia palveluita. Koko VAKEssa on parhaillaan käynnissä uudistusohjelman suunnittelu, josta päätetään aluevaltuustossa huhtikuussa. Uudistusohjelman tavoitteena on lisätä palvelujen vaikuttavuutta kustannuksia kasvattamatta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy