Ammattioikeuksistaan luopuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt hakevat oikeuksiaan takaisin

Kuvituskuva. Freepik

Viime vuonna yhä useampi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö sai menetettyjä ammattioikeuksiaan takaisin verrattuna edelliseen vuoteen. Valvira palautti ammattioikeuksia kokonaan tai osittain 135 hakijalle, kun edellisenä vuonna luku oli 33. Kokonaan hyväksytyistä hakemuksista 107 oli sellaisia, joissa aiempi ammattioikeuden poisto oli perustunut ammattihenkilön omaan pyyntöön. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 10. Kaikkiaan valvontalautakunta ratkaisi viime vuonna 181 asiaa, joissa ammattihenkilö haki oikeuksiaan takaisin.

Vuonna 2023 Valvira poisti ammattioikeudet 602 ammattihenkilöltä, jotka itse olivat pyytäneet oikeuksiensa poistamista. Näistä 392 henkilöllä oli nimikesuojattu lähihoitajan ammattioikeus ja 150 oli laillistettu sairaanhoitajaksi. Vuonna 2022 kokonaismäärä oli 997, ja 46 vuonna 2021.

Ammattioikeuksiensa poistamista hakeneiden henkilöiden määrä on erittäin vähäinen suhteessa Valviran rekisterissä olevien ammattihenkilöiden koko määrään, joka on noin 590 000.

Johtopäätöksiä ammattioikeuksista luopumisen syistä hakemusten perusteella ei voida tehdä, koska ammattihenkilön ei tarvitse ilmoittaa syytä, miksi hän haluaa luopua ammattioikeuksistaan. Syiksi hakemuksissa on kuitenkin kerrottu esimerkiksi alan vaihto, terveydelliset syyt ja tyytymättömyys alan tilanteeseen.

Potilas- tai asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ammattioikeutensa menetti 91 henkilöä

Vuonna 2023 yhteensä 91 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä menetti ammattioikeutensa. Heistä lähihoitajia oli 46, sairaanhoitajia 25 ja lääkäreitä 8. Ammatinharjoittamisoikeuden rajoituspäätöksiä tehtiin viime vuonna 35, näistä lääkäreitä koskevia päätöksiä oli 27 ja sairaanhoitajia koskevia päätöksiä 5. Ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on usein päihdeongelma, muut terveydentilaan liittyvät syyt, ammattitaidon puutteet tai muu epäasianmukainen toiminta.

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi menettää oikeutensa harjoittaa ammattiaan tai hänen oikeuksiaan voidaan rajoittaa, jos se on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi perusteltua. Tavoitteena on estää asiakkaiden ja potilaiden hoidon vaarantuminen.

Valvontalautakunnan päätösten määrä nousi

Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat asiat käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Lautakunta käsittelee myös asiat, jotka koskevat ammattinimikkeen käytön kieltämistä ja kirjallista varoitusta. Valvontalautakunnassa tehtyjen päätösten määrä nousi edellisvuodesta huomattavasti. Vuoden 2023 aikana päätöksiä tehtiin 347, kun edellisvuonna tehtyjen päätösten määrä oli 240.

Valvira

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy