Biopohjaiset pakkauskalvot voivat mullistaa kansainväliset markkinat – LUT ja VTT kehittävät uutta ratkaisua selluloosasta

Tavoitteena on helposti kierrätettävä, selluloosapohjainen materiaali, joka vähentää jätteen määrää ja korvaa kestämättömiä pakkausmateriaaleja, kuten uusiutumattomia muoveja.

LUT-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittävät uusia ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja yhdessä 34 teollisuuskumppanin kanssa. Films for Future (F3) -tutkimushankkeessa kartonkipakkausten muovipäällysteet aiotaan korvata selluloosapohjaisella vaihtoehdolla. Hankkeen rahoittaa Euroopan Aluekehitysrahasto.

”Uudet selluloosakalvot voivat osin korvata perinteiset fossiilisista raaka-aineista valmistetut materiaalit. Näin mahdollistamme uusiutuvien ja kestävien pakkausmateriaalien yleistymistä maailmanlaajuisesti”, kertoo LUT-yliopiston konetekniikan apulaisprofessori Ville Leminen.

Biopohjaiset ja -hajoavat pakkauskalvot helpottavat kierrättämistä, koska ne voidaan laittaa suoraan kartongin kierrätysastiaan. Kierrätys vähentää jätteen määrää ja roskaamista.

”Väärä pakkaus kartongin kierrätysastiassa aiheuttaa kierrätyksessä kartonkikoneen toimintahäiriöitä, ja siksi viallinen materiaali joutuu hylkyyn. Uusi biopohjainen kalvo soveltuu olemassa olevaan kierrätysjärjestelmään ja parantaa prosessin häiriökestävyyttä”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Uusi kalvomateriaali täyttää EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin vaatimukset, mikä tukee siirtymistä kiertotalouteen ja parantaa ympäristön laatua.

Kuusi kestävän pakkauksen kriteeriä

  • Suojaa ruokaa ja vähentää hävikkiä
  • Vähentää ympäristövaikutuksia
  • On tehokkaasti kierrätettävissä ja/tai uudelleen käytettävissä
  • Takaa ruuan turvallisuuden ja laadun
  • Tukee ruokaketjun toimijoiden liiketoimintaa
  • Sopii kuluttajan arkeen ja valintoihin

Uusia mahdollisuuksia kotimaisille yrityksille

VTT:n tutkijat kehittävät projektissa selluloosakalvojen ominaisuuksia, kun taas LUT-yliopisto todentaa pakkausten toimivuutta, muokkaa valmistusprosessia, laitteita ja työkaluja sekä tutkii uusien tuotteiden arvoketjuja.

”Tavoitteena on optimoida kalvojen ominaisuudet ja toimivuus niin, että niitä voidaan hyödyntää lisäarvoisissa sovelluksissa. Ruokapakkauksen suojausominaisuudet ovat luonnollisesti keskeisimpiä, mutta kehitämme myös laajalla rintamalla kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotantoprosesseja. Lopulta meidän on tunnettava markkinoiden tarpeet näille kalvoille”, kertoo VTT:n tutkimusryhmän vetäjä Vinay Kumar.

LUTin ja VTT:n lisäksi hankkeeseen osallistuu 34 merkittävää ja koko pakkaamisen arvoketjua edustavaa yritystä, jotka pyrkivät hyödyntämään tutkimusprojektin tuloksia omissa tuotteissaan ja kaupallisessa toiminnassaan.

”Meillä on laaja verkosto kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, mikä kertoo luottamuksesta kykyymme kehittää uusia ekologisia pakkausmateriaalisovelluksia”, sanoo LUT-yliopiston kehittämispäällikkö Mika Kainusalmi.

Kainusalmen mukaan hanke vahvistaa LUTin pakkaustekniikan tutkimusta ja opetusta. Se lisää myös pakkausmateriaalien ja niiden konvertoinnin tieteellistä osaamista ja ymmärrystä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy