BlackGreen -tietopankki biohiilen mahdollisuuksista on julkaistu

Business Joensuu Oy

Pohjois-Karjalasta on muodostumassa merkittävä modernin reaktiivisen hiilen tuotantokeskittymä. Nyt julkaistu BlackGreen -materiaalipankki tarjoaa biohiilitoimijoille ja biohiilen mahdollisuuksista kiinnostuneille merkittävästi uutta tietoa.

Materiaalipankkiin on koottu tietoa muun muassa raaka-aineen saatavuudesta Pohjois-Karjalassa, biohiilen markkinatilanteesta ja markkinakehityksestä sekä monipuoliset arvoketjujen elinkaaritarkastelut, raaka-aineen ja tuotteiden logistiikan analyysit, biohiilitehtaan prosessimallinnukset, käyttökohdeselvitykset sekä biohiililaskurin.

Biohiilen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa on kartoitettu Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa BlackGreen Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma-projektissa vuosina 2020-2023. Mukana projektissa olivat myös Business Joensuu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen Yliopisto.

  • Hanke kokosi Pohjois-Karjalan toimijoita biohiiliteeman ympärille ja nosti merkittävästi alueen valmiutta hyödyntää biohiiltä, uusvanhaa metsäbiotalouden tuotetta. Ei vain uuden Joensuu Biocoal -yhtiön laitoksen kautta vaan laajemminkin. Hanke loi alueelle myös valmiuden tutkia ja kehittää biohiileen pohjautuvia tuotteita ja innovaatioita yhdessä alueen T&K-toimijoiden kanssa, kertoo johtava tutkija Lauri Sikanen

Vesien suodattamisen haasteet tulivat hankkeessa tutuksi samalla kun maanparannus- ja hiilensidontakäyttöön pohjaavia uusia ideoita syntyi ja niitä testattiin suunniteltuakin enemmän. Päästökauppaan ja päästövähennyskredittien luomiseen biohiiltä käyttämällä on syytä suhtautua vakavasti tulevaisuudessa osana biohiilibisneksen ansaintalogiikkaa.

Joensuun alueelle on syntynyt projektin siivittämänä myös uutta biohiileen perustuvaa yritystoimintaa, kuten kahden joensuulaisen metsätalousinsinööriopiskelijan vuonna 2022 perustama Karelian Paju Oy. Korkealaatuista biohiiltä kasvualusta- ja maanparannuskäyttöön kotitalouksille, puutarha-alan yrityksille, maatalouden tarpeisiin tarjoavan yrityksen visio on mobiili biohiilentuotanto ja korkean jalostusasteen optimoidut biohiilituotteet.

  • Saimme tietoa ja tukea selvitystyöhön, kuten menetelmämme tuottaman biohiilen laadun haarukointiin. BlackGreen -projektilla on ollut merkittävä rooli myös yrityksemme kehitys- ja investointihankkeen valmistelussa, kertoo Niko Salovaara Karelian Paju Oy:sta.

Avoin materiaalipankki löytyy Karelia ammattikorkeakoulun sivujen alta osoitteesta: https://blackgreen.karelia.fi/materiaalit/

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy