Digibarometri 2023: Suomi ykkössijalle kansainvälisessä vertailussa digitalisaation hyödyntämisessä

Suomi on noussut kärkipaikalle Digibarometrin kansainvälisessä vertailussa. Toiseksi tuli viime vuodet ykköspaikkaa pitänyt Tanska ja tällä kertaa kolmanneksi nousi Alankomaat.

Suomi on ollut tasaisen varmasti Digibarometrin kolmen parhaan maan joukossa koko barometrin olemassaolon ajan, vuodesta 2014 lähtien. Edellinen ykkössija on vuodelta 2016.

Digibarometri kertoo kansakunnan ”digitaalisen asennon” ja sen muutokset, myös suhteessa muihin maihin. Barometrissa mitataan digitaalisuuden yhteiskunnallista hyödyntämistä. Mittaus toteutetaan kolmella tasolla – edellytykset, käyttö ja vaikutukset sekä kolmella pääsektorilla – yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori.

Suomen vuoden 2023 tulokset näyttävät, että positiivista kehitystä viime vuoteen verrattuna oli kaikilla osa-alueilla. Suomi on parantanut sijoitustaan julkisen, kansalais- ja yrityssektorin digitalisaatiossa. Eniten nousua on digitalisaation vaikutuksissa kansalaisiin ja yrityksiin. Suomi on kaikissa mitatuissa osioissa joko maailman kärjessä tai lähellä kärkeä.

– Digimestaruus on hieno saavutus. Jatkossa tavoitteeksi on otettava optimisuoritus, ei pelkkä ykkössija. Tarvitaan osaamista, intohimoa, kunnianhimoa ja vauhtikestävyyttä, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

Suomalaisyritysten massadatan käyttö on yleistynyt varsin hitaasti

Tänä vuonna Digibarometrin erityisteemana on massadata eli big data. Tulosten mukaan enemmistö suomalaisyrityksistä hyödyntää jossain määrin dataa, mutta varsinaisia massadatabisnesmalleja on vain noin prosentilla.

Datan käyttö on selvästi yleisempää suuremmissa yrityksissä. Varsinaiset massadatabisnesmallit löytyvät ICT-aloilta. Massadataa hyödyntävien yritysten osuus on noussut Suomessa hälyttävän hitaasti.

Dataa käyttävien yritysten tuottavuuden taso on muita korkeampi, mutta niiden tuottavuuden kasvu on keskimäärin vain hieman muita nopeampaa.

Digibarometri 2023 julkaisijat ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, liikenne- ja viestintäministeriö, Business Finland ja Sitra. Toteutuksesta vastaa Etlatieto Oy.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy