EU:n tiukentuva juomaveden laadun sääntely ei aiheuta ”suomalaisille 3,5 miljardin euron vuosilaskua”

Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, juomaveden laadun tiukentuva sääntely ei aiheuta Suomessa pakkoremontteja.

Euroopan komissio valmistelee juomaveden laatua koskevan direktiivin mukaista tarkempaa teknistä säädöstä. Kyseessä on normaali tapa määritellä teknisesti monitahoisia asioita niin sanottujen delegoitujen säädösten kautta. Niistä on sovittu jo itse alkuperäisessä direktiivissä, jota Suomikin on ollut mukana neuvottelemassa. Jäsenmaat ovat esittäneet komissiolle kansallisia näkökulmiaan, joita komissio parhaillaan arvioi. Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, säädös ei tule aiheuttamaan ”pakkoremontteja”.

Komissio on kuullut Suomea. Säädöksen mukainen siirtymäaika jättää teollisuudelle riittävästi aikaa tarvittavien uusien kestävien materiaalien kehittämiseen. Uusia hyväksyttyjä materiaaleja käytettäisiin vain uusissa tai putkiremontoitavissa kohteissa. Ympäristöasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius on tänään täsmentänyt valtioneuvostolle, että komissio on valmis ottamaan huomioon Suomen huolet ehdottamalla säädöksen voimaantulon siirtymäaikaa jopa vuoteen 2032 asti, edellyttäen että muut jäsenmaat suostuvat tähän.

Juomaveden laatustandardit EU:ssa ovat vanhentuneet. Putkista liukenee – myös Suomessa – veteen muun muassa raskasmetalleja. Tulevalla säädöksellä toimeenpannaan vuonna 2020 hyväksytyn direktiivin juomaveden laatua parantavat velvoitteet. Suomikin on kannattanut direktiiviä. Kyseessä on ensimmäinen EU:n kansalaisaloitteen pohjalta tehty EU-säädös.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy