Euroopan komissio kieltämässä silakan kalastuksen – seurauksena valtavat taloudelliset menetykset

Silakan merikalastusta. Kuva: Kalatalouden Keskusliitto

Euroopan komissio esittää ensi vuodelle silakan kohdennetun kalastuksen kieltämistä Suomen lähivesille sekä lohenkalastuskieltoa Ahvenanmaan-Merenkurkun välille. Esitys romahduttaisi toteutuessaan Suomen merikalastuksen sekä siihen liittyvän kalakaupan ja jalostuksen.

Euroopan komissio antoi 28. elokuuta esityksensä vuoden 2024 kalastuskiintiöiksi Itämerellä. Suomen kaupallisen kalastuksen päälajin silakan osalta komissio esittää kohdennetun kalastuksen kieltämistä kokonaan. Silakalle annettaisiin vain pieni kiintiö kilohailin kalastuksen ohessa saatavia sivusaaliita varten. Esitystä perustellaan silakan kutukantojen pienenemisellä raja-arvojen alapuolelle sekä silakoiden pienellä yksilökoolla. Komissio otti esityksessään huomattavasti tiukemman linjan kuin kansainvälisen merentutkimusneuvoston tutkijat, jotka esittivät silakan kalastukseen ensi vuodelle vain 20-40 % kiintiöleikkauksia.

Lohen osalta kalastusta säädellään kahdella eri kiintiöllä. Itämeren pääallas-Pohjanlahden osalta komissio esittää tämänvuotisten kalastusrajoitusten ulottamista pohjoiseen niin, että lohta saisi ensi vuonna kalastaa vain Perämeren alueella. Tätä lohikiintiötä leikattaisiin samalla 15 %. Suomenlahdella lohenkalastus saisi jatkua ja kiintiöön esitetään jopa pientä lisäystä, vaikka kiintiötä ei ole saatu tähänkään asti pyydettyä täyteen.

Kalatalouden Keskusliitto pitää Euroopan komission esityksiä kalastuksen rajoittamisesta rajusti ylimitoitettuina meillä pyydettävien kalakantojen tilaan verrattuna. Esitykset perustuvat silakan koon osalta osin vanhentuneeseen tietoon ja lohen osalta tutkijoiden olettamukseen Suomen rannikon kalastuskiellon vaikutuksesta Ruotsin Ljungan-joen lohikantaan.

Esitykset tarkoittaisivat toteutuessaan sekä rannikko- että avomerikalastuksen sekä näihin liittyvän kalakaupan ja jalostuksen alasajoa pitkin rannikkoa ja erityisesti Suomen tärkeimmillä kalastusalueilla Ahvenanmaan ja Merenkurkun välillä. Merikalastuksen alasajo rajoittaisi puolestaan merkittävästi hallitusohjelmaamme kirjatun kotimaisen kalan edistämisohjelman toteuttamista. Suomen silakkasaalis vuonna 2022 oli 68 miljoonaa kiloa ja arvo kalastajahinnoin laskettuna 15,5 miljoonaa euroa.

Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöt päätetään EU:n ministerineuvostossa 23.-24. lokakuuta.

Kalatalouden Keskusliitto

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy