Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä: Suomella kestää 30 vuotta ottaa kiinni 15 vuoden menetetty kasvu

Toimitusjohtaja Juuso Heinilä, Finnvera.

On hyvä, että Suomen talouden kasvun haasteet on tunnistettu, mutta on tosiasia, että ongelmien korjaaminen vie aikaa ja työ on aloitettava välittömästi, sanoo Finnveran toimitusjohtajana 1.6.2024 aloittanut Juuso Heinilä. ”Suomi on menettänyt yli 15 vuotta kasvua. Valitettavasti kestää luultavasti 30 vuotta kiriä kiinni etumatka, jonka esimerkiksi Ruotsi on tänä aikana saavuttanut”, Heinilä sanoo. Nuorten koulutusasteen lasku on saatava kääntymään ylöspäin, samoin yritysten investoinnit ja tuotekehityspanostukset. On varmistettava, että rahoitusympäristö mahdollistaa kaikenkokoisten yritysten kasvun ja vientiyritysten kilpailukyvyn. Kasvun, kansainvälistymisen ja viennin vahvistaminen ovat ainoa tapa saada panostukset takaisin yhteiskunnan hyödyksi.

Viennin merkitys Suomen taloudelle on kiistaton. Alkuvuoden lukujen perusteella Finnverassa näkyy nyt, että uusia vientitakuuhakemuksia suuriin vientihankkeisiin on tullut edellisvuotta vähemmän. Suomen viennin näkymien parantumiseen kohdistuu suuret odotukset tällä hetkellä. Samaan aikaan kasvua ja uudistumista tarvitaan koko yrityskentässä.

− On välttämätöntä varmistaa, että meidän mikroyritykset pystyvät ottamaan niitä ensimmäisiä kasvunaskelia. Pienimmät yritykset onnistuvat usein kaikista radikaaleimmin innovoimaan uusia liiketoimintamalleja ja haastamaan perinteisiä toimijoita. On yhtä tärkeää, että keskikokoiset yritykset pysyvät kasvamaan midcap-kokoluokkaan. Me tarvitsemme selvästi enemmän keskisuuria vientiyrityksiä. Samaan aikaan on välttämätöntä huolehtia siitä, että meidän suurimmat yritykset ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla, Juuso Heinilä sanoo.

Yritysten TKI-panostusten kasvattamisella on suuri merkitys talouden kasvulle pitkällä aikavälillä. Heinilän mukaan onkin tarkka paikka, miten julkisen sektorin kannattaa tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusta ja kohdentaa.

− On erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kaikenkokoiset yritykset eri toimialoilla pystyvät kehittämään toimintaansa. Ja että ne yritykset, jotka kehittävät ja innovoivat, saavat tarvitsemansa rahoituksen ja tuen toimintaympäristöltä siihen, että pystyvät kasvamaan ja kansainvälistymään. Tuotekehitys on pitkälti vain kulua siihen asti, että tehdään kauppoja ja viedään niitä kehityksen tuotteita maailmalle. Julkisten TKI-panosten tulisi keskittyä hankkeisiin, joilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia ja joiden vaihtoehtoiskustannukset ovat pienimmät.

Suomella on vahvuuksia, mutta työmarkkinoille tarvitaan lisää joustavuutta

Finnveran tehtävä valtion omistamana rahoittajana on mahdollistaa yritysten alkua, kasvua ja kansainvälistymistä lainoilla ja takauksilla. Myös yrityskauppojen rahoitus on strateginen tehtävä, jotta yritykset löytävät jatkajia toiminnalleen, uudistuvat ja tähtäävät kasvuun. Viime vuosina on panostettu erityisesti siihen, että innovatiiviset, osaamiseen perustuvat liiketoimintamallit saavat rahoitusta. Myös kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille Finnvera hakee aktiivisesti rahoitusratkaisuja. Heinilä sanoo, että Finnvera tulee uudistumaan toimintaympäristön ja yritysten mukana.

− Meidän on onnistuttava digitalisoimaan toimintamme tavalla, joka tukee meidän asiakkaitamme ja mahdollistaa entistä aktiivisemmat ja laajemmat kumppanuudet myös muiden rahoittajien kanssa.

Toimintaympäristönä Suomella on edelleen vahvuuksia, jotka houkuttelevat tänne yrityksiä ja investointeja myös ulkomailta. Toistaiseksi korkea osaamistaso vielä kantaa, toimintaympäristö on vakaa ja oikeuslaitos yksi maailman luotetuimmista. Kilpailukykyä heikentävät tekijät, kuten työmarkkinoiden jäykkyys ja korkea ansiotuloverotus on tunnistettu.

− Tästä näkökulmasta on varsin ymmärrettävää, että Suomessa on lähdetty tekemään toimenpiteitä, joilla näitä työmarkkinoiden joustoja kasvatetaan. Toivon, että eri osapuolilla on syksyllä malttia toimia työmarkkinoilla rakentavasti ja tulevaisuuteen katsoen, Juuso Heinilä painottaa.

Geopolitiikka mullisti vientimarkkinan – vastuullinen kauppa on arvovalinta, joka on kilpailuetu pitkällä tähtäimellä

Vientitakuulaitoksena Finnveran tehtävä on edistää suomalaista vientiä. Geopolitiikka on muovannut markkinoita viime vuosina rajusti. Uusia markkinoita on avautunut ja tiettyjä ovia on sulkeutunut – näkyvimmin Suomelle aiemmin tärkeä Venäjä. Uusia markkinoita on löytynyt erityisesti Euroopan sisämarkkinoilta.

− Monissa maissa toimitusketjut ovat menneet uusiksi, kun venäläisille yrityksille on etsitty korvaavat toimittajat. Sama ilmiö näkyy myös Yhdysvalloissa vaikuttaen sitä kautta suomalaisten viejien mahdollisuuksiin. Nato-jäsenyys on tuonut suomalaisille viejille uusia mahdollisuuksia. Finnveralla on kasvava rooli puolustusteollisuuden rahoittajana.

Toinen trendi kansainvälisillä markkinoilla on ESG, eli kestävyys ja vastuullisuus. Viennin rahoittajana Finnvera haluaa yhdessä yritysten kanssa varmistaa ja vaikuttaa, että kauppoja voitetaan Suomeen kestävillä ehdoilla. Heinilä kuitenkin muistuttaa, että vastuullisuudesta kiinni pitäminen on arvovalinta.

− Näemme usein kauppatilanteita, jossa ostajalla on vaihtoehtoinen tarjous sellaisesta maasta ja yritykseltä, joka ei ole yhtä vastuullinen kuin suomalainen yritys. Me uskomme siihen, että pitkällä aikavälillä suomalaisten yritysten vastuullisuus tulee olemaan kilpailuetu. Kun suomalaiset yritykset voittavat kauppoja, maailmasta tulee parempi paikka.

Finnvera

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy