Heikoimmassa asemassa oleviin kohdistuvat leikkaukset on peruttava

EKL vaatii maan hallitukselta, että se luopuu vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2025–2027 kehyksistä päättäessään hallitusohjelman kirjauksista koskien kaikkien kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksien korotusten jäädyttämisestä, lääkkeiden arvonlisäkannan korottamisesta sekä erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotuksista.

  • KEL- ja kuluttajahintaindeksien korotusten jäädyttämiset ovat tosisiallisesti leikkauksia ja ne pienentäisivät tukien tasoa. Saamamme tiedon mukaan jäädytys koskee myös eläkkeensaajan asumistukea johon hallitus ei muuten ole suunnittelemassa muutoksia, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

Eläketurvakeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan vuonna 2021 ikääntyneiden suomalaisten keskuudessa terveydenhuollon menot aiheuttivat haasteita viidenneksellä. Tässä tilanteessa lääkkeiden verotuksen kiristäminen ja siten väistämättä niiden hintojen kohoaminen on kova isku pienituloisten ja paljon sairastavien elämänlaatuun.

  • Erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotus ja lääkkeiden arvonlisäveron nosto kasvattaisivat sairastuneiden kokonaismaksurasitusta. Ne heikentäisivät merkittävästi ja tuhoisasti etenkin paljon sairastavien eläkeläisten hyvinvointia. Haluamme muistuttaa hallitusta, että jo nykyisin päätyy Suomessa puoli miljoonaa asiakasmaksua vuosittain ulosottoon, Simo Paassilta jatkaa.

Hallitusohjelmassa painotettu oikea-aikainen hoitoon pääsy ja jonojen purkaminen ovat EKL:n mielestä välttämättömiä toteuttaa, jotta luottamus terveydenhuoltojärjestelmäämme säilyy ja että hoitoon päästään ajoissa. Yksityisen sektorin hyödyntäminen nopeassa hoitoon pääsyssä on sinällään hyvä asia, mutta jos riittävää hoitopolkua julkiselle sektorille ei päästä luomaan hoidon vaikuttavuus kärsii.

Sen sijaan sotesta haettavat 1,5 miljardin säästöt tarkoittavat väistämättä palveluverkon supistumista, jota on mahdotonta korvata täysin uusilla digitaalisilla palveluilla. EKL:n mielestä on olemassa selkeä vaara siitä, että osa asiakkaista jää kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Tämän mittakaavan leikkaukset uhkaavat mielestämme jo kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia.

Hallitus ilmoitti toteuttavansa erikoissairaanhoitoa painottaen asiakasmaksujen korottamisen niin, etteivät maksut muodostu esteeksi palveluiden saamiselle.

  • EKL suhtautuu tähän väittämään erittäin epäluuloisesti, sillä jo pelkästään asiakasmaksujen korotuksella nostetaan kynnystä edes hakeutua palveluihin. Säästöjä mahdollisesti haettaessa tulee hallituksen varmistua siitä, että ne eivät johda palvelujen käyttäjiä toimeentuloluukulle. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaisia toimeentulotuesta annetussa laissa tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden, johon hallitus vielä käsittämättömästi suunnittelee myös heikennyksiä mm. asumiskulujen omavastuuta korottamalla, päättää puheenjohtaja Paassilta.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy