Hiihtokeskusalalle sopimus – jouluksi ilmoitetut lakot peruuntuvat

15.12.2022, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Yksivuotisen sopimuksen palkankorotuksista sovitaan paikallisesti tai palkankorotukset määräytyvät alkuvuodesta neuvoteltavan majoitus- ja ravitsemusalan työntekijöiden palkkaratkaisun perusteella. Sopimuksen hyväksymisen myötä joulun ajalle ilmoitetut lakot peruuntuvat.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa pääsivät sopimukseen hiihtokeskusalan työntekijöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Ratkaisu on yksivuotinen ja palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies tai henkilöstön valitsemat edustajat.

”Saavutettu sopimus on tässä tilanteessa paras mahdollinen. Ajankohta neuvotteluille oli haastava ja hiihtokeskusalan lakkojen paine tuotti osaltaan tulosta. Alalla on hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta ja nyt nähdään, miten yrityksiltä löytyy valmiutta sopimiseen”, kommentoi PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

”Tiivis paikallisen sopimisen neuvotteluaikataulu on molempien osapuolten etu. Ratkaisussa annetaan tilaa paikalliseen vuoropuheluun ja onnistuneen kauden pohjustamiseen yhteistyössä”, hän jatkaa.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 31.12.2022 mennessä, palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena alkuvuodesta neuvoteltavan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun mukaan. Korotukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 lukien, kun neuvottelutulos on saavutettu.

Myös taulukkopalkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun perusteella 1.1.2023 lukien.

Ratkaisussa sovittiin myös yötyötä tekeville työajan lyhennyksestä sekä kirjattiin työturvallisuuslain määräys yksintyöskentelystä sopimukseen.  Lisäksi sovittiin mahdollisuudesta sopia kausilisätyöstä 1.10. – 30.4. väliselle ajalle.

Neuvotteluosapuolet hyväksyivät tänään hiihtokeskusalan työntekijöitä koskevan uuden työehtosopimuksen. Sopimus on voimassa 1.11.2022 – 31.10.2023.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy