Ihmisoikeusvaikuttaja Ujuni Ahmed Vailla vakinaista asuntoa ry:n uudeksi kummiksi

Ujuni Ahmed Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumassa 17.10.2022. Kuva: Camilla Hanhirova

14.2.2023

Ihmisoikeusvaikuttaja-kirjailija Ujuni Ahmed aloittaa tänään kummivuotensa Vailla vakinaista asuntoa ry:llä. Kummitoiminnalla Vva ry pyrkii vaikuttamaan siihen, että asunnottomuus tiedostetaan yhteiskunnallisena ilmiönä. Julkisuuden henkilö voi tuoda ihmisen perusoikeuksia loukkaavan yhteiskunnallisen ongelman näkyville ja laajempaan keskusteluun.

Vva ry:n toiminta on tullut Ujuni Ahmedille tutuksi jo vuosien ajan muun muassa hänen järjestämiensä ruokalahjoitustempausten ansiosta, ja viime lokakuussa hän toimi Asunnottomien yön Helsingin päätapahtuman juontajana ja poliitikkopaneelikeskustelun vetäjänä. Ahmed on myös tuonut esille asunnottomuutta ihmisoikeuskysymyksenä.

Olen itsekin nuorena kokenut kodittomuuden. Tuntui, ettei minulla ollut ihmisarvoa. Kukaan ei ansaitse jäädä ilman suojaa ja turvaa ja tuntea itsensä arvottomaksi, Vailla vakinaista asuntoa ry:n kummina tänään aloittava Ujuni Ahmed sanoo.

Ujuni Ahmed on taistellut pitkään ihmisoikeuksien puolesta ja tuonut rohkeasti esille haavoittuneimmassa asemassa olevien asemaa yhteiskunnassa, vaikka häntä on yritetty vaientaa niin valtaväestöön kuin vähemmistöyhteisöön kuuluvien taholta. Kolmevuotiaana Somaliasta Suomeen muuttanut Ahmed on tehnyt työtä erityisesti tyttöjen sukuelinten silpomiseen ja kunniaan liitettyyn väkivaltaan liittyvän tietouden lisäämiseksi ja osaltaan saanut aikaan, että Oikeusministeriön työryhmä valmistelee rikoslain muuttamista niin, että tyttöjen sukuelinten silpominen tulisi rangaistavaksi nykyistä selvemmin.

Vva ry:n kummina Ujuni Ahmed osoittaa tukensa järjestössä tehtävälle työlle asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi sekä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että asunnottomuutta kokevien ihmisten elämänteisiin pyritään löytämään ratkaisuja.

Aloitimme kummitoiminnan Vva ry:llä vuosi sitten. Julkisuudesta tutun henkilön kautta olemme saaneet avattua aktiivisesti keskustelua asunnottomuudesta ja asunnottomuutta kokevien ihmisten kohtaamisen tärkeydestä. Olemme tavoittaneet sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin olleet edes tietoisia asunnottomuuden kaltaisesta ilmiöstä Suomessa, Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola kertoo kummitoiminnan kokemuksista.

Kummi voi tehdä vuodestaan oppimismatkan myös itselleen. Hän saa ajankohtaista tietoa asunnottomuudesta Suomessa, pääsee tutustumaan Vva ry:llä tehtävään asunnottomuustyöhön ja tapaamaan asunnottomuutta kokevia ihmisiä.

Asunnottomuuden taustalla olevat juurisyyt ovat hyvin moninaiset. Asunnottomuuden taustalla voi usein olla myös näköalattomuutta, turvattomuutta tai ihan perusinhimillinen muutos elämäntilanteessa, joka saattaa ajaa ihmisen pois omasta kodistaan, Ujuni Ahmed sanoo.  

– Asunnottomuuden ratkaisemiseksi ja oikeanlaisen tuen mahdollistamiseksi on katsottavat aina ihmiseen ja hänen tarpeisiinsa, jotta hänellä on parhaimmat mahdollisuudet omaan asuntoon. Asunnottomuutta on hankala ratkaista, jos jätämme ihmiset yksin ilman tukea ja apua myös niihin haasteisiin, jotka johtuvat asunnottomuudesta eivätkä nämä haasteet saa olla toisiaan poissulkevia, Ahmed muistuttaa.

Vailla vakinaista asuntoa ry asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Vva ry toimii ainoana asunnottomien edunvalvojajärjestönä Suomessa. Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle asunnottomuutta kokevalle ihmiselle löytyy hänen tarpeisiinsa vastaava asumisratkaisu.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy