Itärajan esteaidan pilotin rakentaminen päätökseen, seuraavan vaiheen toimeenpano käynnissä

Itärajan esteaita -hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että Rajavartiolaitos on ottanut käyttöön pilottivaiheessa rakennetun noin kolmen kilometrin mittaisen esteaidan Imatran Pelkolassa. Vaihe saatiin päätökseen pienellä viivästyksellä. Pilottiaidan rakentamisen etenemistä seurattiin ja analysoitiin koko ajan. Tästä saadut kokemukset antavat erinomaisen pohjan seuraavan vaiheen rakentamiselle.

Pienistä viivästyksistä huolimatta esteaidan rakentaminen sujui hyvässä yhteishengessä urakoitsijan kanssa. Mitään rajaturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu rakennusvaiheen aikana. Lyhyen esteaidan operatiivisen käytön kokeilujakson perusteella voidaan todeta, että tien, aidan sekä teknisen valvonnan muodostama kokonaisuus ovat rajaturvallisuuden nykyaikaa. Partioiden liikkuminen pilottiaidan alueella on nopeutunut ja uusi valvontatekniikka mahdollistaa kattavamman tilannekuvan muodostamisen alueelta. Vähitellen myös paikalliset metsäneläimet ovat totutelleet elämään uuden aitakokonaisuuden kanssa ja hyödyntämään aidan porttiratkaisuja.

Johtopäätökset pilottiaidan rakentamisesta:

 • Pilotti oli onnistunut, itse asiassa välttämätön vaihe näin isossa hankkeessa. Pilotin rakentamisesta saatiin sellaisia kokemuksia ja oppeja, joita voidaan hyödyntää estehankkeen muiden vaiheiden toimeenpanossa.
 • Vaikka pilottivaiheen rakentaminen on päättynyt, on esteaidan käyttämisen ja ylläpidon pilotointi vasta alkanut.
 • Esteaidan perusratkaisu (aita, tie, tekninen valvontajärjestelmä) todettiin hyväksi.
 • Aitaverkko vaihdetaan PRIO 1 -vaiheessa tiheämpään aidan ylittämisen ja läpimenon hidastamiseksi.
 • Paljon pieniä yksityiskohtia tarkennetaan mm. sähkökaapeleiden suuntaamisen, porttien rakenteen, aitaverkon ja lieriöesteiden kiinnityksen jne. osalta.
 • Jatkossa aikaa tulee varata jonkin verran enemmän niin rakentamisen valmisteluun kuin itse rakentamiseen.
 • Hintataso oli noin 2/3 budjetoidusta, mutta vasta pidemmät aitajaksot kertovat kustannusten lopullisen tason.
 • Todettiin Rajavartiolaitoksen sisäisen hankeorganisaation kokoonpano ja tehtävät onnistuneiksi.
 • Todettiin, että hankittu ulkopuolinen projektinjohtopalvelu oli oikea toimintamalli hankkeen kiireisessä aikataulussa säilyttäen kuitenkin päätösvalta Rajavartiolaitoksella.
 • Hanke oli median – erityisesti ulkomaisen median – suuren kiinnostuksen kohde.

Pilottivaiheeseen sisältyi paljon muutakin kuin pilottiaidan rakentaminen Pelkolaan. Myös seuraavista asioista saatiin oppia ja kokemusta:

 • Laadittiin koko esteaidan alueelle ympäristöselvitys, jonka perusteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki päätöksen, ettei YVA-menettelylle ole tarvetta.
 • Laadittiin PRIO 1 -vaiheen kohdealueille toimeenpanosuunnitelmat.
 • Luotiin toimintamallit esteaidan tarvitseman alueen maastomittauksille ja puuston poistolle.
 • Luotiin toimintamallit maanomistajien kuulemiselle ja rakentamispäätösten antamiselle.
 • Luotiin perusteet korvausten maksamiselle.
 • Rajavartiolaitos on maksanut rakentamiseen liittyvät korvaukset pilottiaidan alueen maanomistajille.

Tällä hetkellä Sallassa on rakenteilla noin neljän kilometrin mittainen esteaita. Sen yhteydessä pilotoidaan tien rakentamista soiden yli sekä betoniponttoneilla että geoverkon päälle rakennettavalla soratiellä. Alustavat tulokset osoittavat, että molemmat ratkaisut ovat toteuttamiskelpoisia. Niiden kestävyydestä eri vuodenaikoina saadaan kokemuksia vasta myöhemmin.

Seuraavassa vaiheessa (PRIO 1) on tarkoitus rakentaa esteaitaa noin 70 kilometrin matkalle 12 kohdealueelle. Tästä 55 kilometriä sijoittuu Kaakkois-Suomen rajavartioston alueelle, kahdeksan kilometriä Pohjois-Karjalan rajavartioston alueelle, viisi kilometriä Kainuun rajavartioston alueelle ja kaksi kilometriä Lapin rajavartiostojen alueelle.  Hankintojen kilpailutus on käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa tulevana talvena Kaakkois-Suomen pisimmiltä kohdealuilta (Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra).

Itärajan esteaita | Rajavartiolaitos

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy