Job Shadow Day 25.5.2023

”Hämeen kauppakamari on osallistumassa 25.5. järjestettävään Job Shadow Day -päivään”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamari

Suomessa on arviolta 70 000 erityistä tukea tarvitsevaa täsmätyökykyistä osaajaa. Heistä suurin osa on valitettavasti työttöminä. Näitä osaajia valmistuu muun muassa vaativan erityisen tuen ammatillisista erityisoppilaitoksista (AMEO oppilaitokset). Hämeen alueella kyseessä olevaa koulutusta antaa Kiipulan ammattiopisto, jolla on oppilaitoksia Janakkalassa, Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä.

Hämeen kauppakamari on osallistumassa 25.5. järjestettävään Job Shadow Day -päivään, joka on suunnattu henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivän tarkoituksena on tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon.

Job Shadow Day -päivänä pyritään järjestämään onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Päivän aikana työn seuraaja pääsee tutustumaan unelmatyöhönsä oikealla työpaikalla ja näkemään, sopisiko työ hänelle. Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka miettivät opintopolkuaan. Suomessa päivä on ensisijaisesti asenteenmuokkausta, jonka avulla on mahdollista luoda paikallista ja alueellista yhteistyötä erityisryhmien työllistymisen tueksi ja mahdollistamiseksi.

Vates-säätiön koordinoimaan Job Shadow Day`hin kuuluu kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat lähettävä taho eli organisaatio, joka lähettää työnseuraajan seuraamaan päivää sekä työnantaja vastaanottavana tahona. Vates vakuuttaa Job Shadow Day`hin osallistuvat työn seuraajat ja heidän mahdolliset työpaikalle mukana tulevat ohjaajansa virallisena Job Shadow Day -päivänä. Lähettävä taho vastaa siitä, että työn seuraaja on vakuutettu joko Vatesin vakuutuksen tai lähettävän tahon oman vakuutuksen kautta.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy