Kela on saamassa lisärahoitusta lasten ja nuorten neuropsykiatrisen kuntoutuksen turvaamiseksi

Kela on saamassa merkittävän lisärahoituksen, jolla turvataan lasten ja nuorten neuropsykiatrista kuntoutusta. Lisärahoituksen myötä Kela pystyy tarjoamaan kuntoutusta yhä useammalle lapselle ja nuorelle, joka täyttää kuntoutuksen edellytykset. 

Hallitusohjelmassa on esitetty Kelalle lisärahoitusta lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin kuntoutuspalveluihin vuosille 2023–2024 yhteensä 20 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että Kela voi jatkossa tarjota LAKU-perhekuntoutusta ja Oma väylä ‑kuntoutusta sekä sopeutumisvalmennuskursseja yhä useammalla lapselle ja nuorelle, joka täyttää kuntoutuksen pääsyn edellytykset.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saatuun lisärahoitukseen. Sen ansiosta voimme järjestää kuntoutusta nykyistä useammalle lapselle ja nuorelle, jolla on neuropsykiatrisia haasteita.

– Tämä investointi heijastaa yhteiskunnan sitoutumista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Jos lisärahoitusta ei olisi saatu, olisimme joutuneet rajoittamaan uusien asiakkaiden pääsyä kuntoutukseen jo kuluvana syksynä, etuuspäällikkö Tuula Ahlgren sanoo.

Neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve kasvaa

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Samaan aikaan Kela on määrätietoisesti kehittänyt lapsille ja nuorille suunnattuja kuntoutuspalveluja.

Lapsille suunnattu LAKU-perhekuntoutus alkoi vuoden 2020 alussa, ja sen asiakasmäärä on yli tuplaantunut 2 vuodessa. Viime vuonna LAKU-perhekuntoutukseen osallistui 1 338 uutta asiakasta. LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu 5–15-vuotiaille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö.

Nuorille tarkoitettu Oma väylä -kuntoutus alkoi maaliskuussa 2021. Sen uusien asiakkaiden määrä kasvoi noin 60 % vuodesta 2021 vuoteen 2022. Viime vuonna Oma väylä -kuntoutukseen osallistui 2 156 uutta asiakasta. Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille ja aikuisille, joilla on diagnosoitu ADHD tai ADD tai autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä.

Lisärahoituksen myötä Kela ei enää joudu rajoittamaan lasten ja nuorten pääsyä neuropsykiatriseen kuntoutukseen varojen puutteen vuoksi.

– Lisärahoitus lasten ja nuorten neuropsykiatrisen kuntoutuksen vahvistamiseksi on tärkeä askel kohti yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi ja nuori voi saada tarvitsemaansa apua ja tukea kasvun ja kehityksen tueksi. Kela on sitoutunut jatkamaan työtään tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja toivoo, että muutkin toimijat yhteiskunnassa osallistuvat aktiivisesti tähän pyrkimykseen, Tuula Ahlgren sanoo.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy