Kesäkuussa Kaakkois-Suomen työttömyysluvut olivat kesäkuisen mittaushistorian matalimmat

Kaakkois­Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 14 113 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski Kaakossa 2 prosenttia vuodentakaisesta (-224 hlöä).

Kaakkois­Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 14 113 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski Kaakossa 2 prosenttia vuodentakaisesta (-224 hlöä). Työttömistä lomautettuja oli yhteensä 727 henkilöä, mikä on prosentin vähemmän kuin vuosi sitten ja 22 prosenttia vähemmän kuin edelliskuussa. Kymenlaaksossa työttömyys laski 2 prosenttia ja Etelä-Karjalassa prosentin. Seutukunnista työttömyys laski eniten Kouvolan seudulla (-4 %, -149 hlöä). Työttömyyden kehitystä on tilastoitu vuodesta 2006 eteenpäin.

Ulkomaalaisten työttömyys nousi kesäkuussa

Kesäkuun lopussa Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1694, mikä on 11 % enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa.

Ulkomaan kansalaisista erityisesti ukrainalaisten työttömyys on noussut jo pidemmän aikaa. Kesäkuussa Kaakossa oli työttömänä 253 ukrainalaista. Vuodentakaiseen verrattuna se on 130 prosenttia enemmän. Toukokuuhun verrattuna työttömien ukrainalaisten määrä on noussut (+ 39, + 18 %). Moni ukrainalainen työnhakija on koulutuksessa, kesäkuussa heitä oli 205 henkilöä.

Työttömien määrä laski Kouvolan ja Lappeenrannan seutukunnissa

Kaakkois-Suomen seutukunnista työttömyys laski Kouvolan (-149 henkilöä) ja Lappeenrannan seutukunnissa (-49 henkilöä). Kotkan-Haminan seudulla työttömyys pysyi lähes samana, samoin Imatran seudulla.

Nuorisotyöttömyys laskussa

Nuorisotyöttömyys laski 2 % vuodentakaisesta. Nuoria, alle 25-vuotiaita oli työttömänä kesäkuussa Kaakossa 1558 henkilöä. Myös yli 50-vuotiaiden työttömyys laski 4 %.

Työttömien määrä kasvoi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä työttömyys nousi määrällisesti eniten, +59 henkilöä (+2 %). Myös prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä työttömyys lisääntyi viime vuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Eniten työttömyys väheni ammatteihin luokittelemattomien (-3 %) ja erityisasiantuntijoiden (-4 %) ryhmässä.

Perusasteen suorittaneiden työttömyys laski eniten

Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli kesäkuun työttömistä 2782 henkilöä eli 20 prosenttia. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä laski 9 prosenttia (-278 henkilöä). Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys puolestaan nousi eniten. Heitä oli kesäkuussa työttömänä 49 henkilöä (+1 %) enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi

Kaakkois¬-Suomessa oli kesäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4259, mikä on 4 prosenttia ja 157 henkilön verran enemmän kuin vuoden 2022 kesäkuussa. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa (1501 henkilöä).

Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 30 prosenttia. Koko maassa osuus oli 34 prosenttia.

Avointen työpaikkojen määrä väheni edelleen

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun aikana avoinna 1794 uutta työpaikkaa. Uusia paikkoja oli 25 prosenttia vähemmän (-613 kpl) kuin vuosi sitten. Ainoastaan Imatran seutukunnassa työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaisesta 7 prosentilla.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni useissa ammattiryhmissä. Ainoastaan rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille ilmoitetut uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta hieman (+7 kpl). Uusista avoimista työpaikoista 80 prosenttia oli yrityksissä.

Palveluiden piirissä vähemmän henkilöitä kuin vuosi sitten

Kesäkuun lopussa Kaakkois¬-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 5482 henkilöä (-4 %). Aktivointiaste oli 28 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli kesäkuussa lähes 19 600. Määrä on noin 470 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli kesäkuun lopussa 1569 henkilöä. Määrä laski vuodentakaisesta (-1 %, -22 henkilöä). Enemmistö työllistetyistä (67 %) oli yksityisen sektorin töissä.

Koulutuksessa (työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutus) oli yhteensä 1808 henkilöä. Palveluista työvoimakoulutuksen, valmennuksen ja vuorotteluvapaan sijaisten osallistujamäärät nousivat. Muissa palveluissa osallistujamäärät laskivat.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy