Knauf Oy investoi 15 miljoonaa euroa vähäpäästöisempään kipsilevytuotantoon

Knaufin Kankaanpään kipsilevytehdas

19.12.2022, Knauf Oy

Knauf Oy:n tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja pienentää tuotantoprosessien hiilijalanjälkeä. Yli 15 miljoonan euron investointihankkeessa Kankaanpään kipsilevytehtaan kuivausuunin nestekaasupolttimet korvataan sähkövastuksilla. Samassa yhteydessä koko uunin rakenne uudistetaan energian käytön kannalta tehokkaammaksi. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Knaufin tavoitteena on korvata vuositasolla noin 35 000 megawattituntia nestekaasuun pohjautuvaa energiantuotantoa sähköenergialla. Nestekaasun korvaaminen kokonaan uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä mahdollistaa jopa 8000 tonnin vuosittaiset vähennykset hiilidioksidipäästöissä.

Knauf on asettanut tavoitteekseen pienentää Suomen omien toimintojensa (Scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2021 tasoon verrattuna vuoteen 2032 mennessä. Vuonna 2021 yhteistyössä Vatajankosken Sähkön kanssa toteutettu hukkalämmön talteenottolaitos, joka kattaa Kankaanpään kaukolämpöverkon kokonaisenergiantarpeesta vuositasolla noin kolmanneksen sekä nyt tehtävä kuivausuuni-investointi ovat konkreettisia esimerkkejä Knauf Oy:n sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen.

”Kestävä kehitys on keskeisessä osassa Knauf Oy:n strategiaa. Kuivuri-investointi on osa suurempaa hankekokonaisuutta, jonka avulla pystymme puolittamaan omien toimintojemme hiilidioksidipäästöt selkeästi asetettua aikataulua nopeammin. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä voidessamme vastata ekologisesti kestävien tuotteiden kasvavaan kysyntään ja auttaa näin myös asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa, kertoo Knauf Oy:n toimitusjohtaja Pekka Torikka.

Osa kokonaisinvestoinnista katetaan Työ- ja elinkeinoministeriön 16.12.2022 myöntämällä Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoituksella. Energiainvestointituki Knaufin Kankaanpään kipsilevytehtaalle on 2 837 000 euroa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy