Koirarekisterin y-tunnusasiointi avautuu elokuun lopulla

Yritysten ja yhdistysten hallussa olevat koirat voi ilmoittaa Ruokaviraston koirarekisteriin 29. elokuuta alkaen Y-tunnusta käyttäen. Koirarekisterin asioinnin laajentuminen käsittää muun muassa koiria pitävät yhdistykset sekä yritystoimintaan liittyviä koirat. Jatkossa kaikki koiria hallussaan pitävät voivat ilmoittaa koiransa koirarekisteriin ja tehdä tarvittavia ilmoituksia kuten haltijuuden vaihdoksia.

Koirien vaihtaessa haltijaa kaikki osapuolet voivat tehdä omat ilmoituksensa rekisteriin. Ei ole suositeltavaa hankkia enää koiraa, jota ei ole viranomaisen rekisteriin ilmoitettu ennen haltijauuden vaihdosta.

Uuden palvelun käyttöönotosta johtuen koirarekisterin sähköinen asiointipalvelu on poissa käytöstä 29.8. klo 7.50–12.00 välisen ajan. Tänä aikana koirarekisterin sähköinen asiointipalvelu ei ole käytettävissä.

Yksityishenkilöille koirarekisteri on ollut käytössä toukokuusta lähtien ja rekisteriin on kertynyt jo 58 180 koiraa. Innokkaimmin rekisteriin on ilmoitettu muita kuin rotujärjestöjen rotulistauksessa olevia rotuja (yli 11 060 koiraa), seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat labradorinnoutajat ja lapinkoirat. Yhteensä rekisterissä on jo 328 eri koirarodun edustajaa. Rekisterissä olevista koirista 86 % on syntynyt Suomessa.

Asiointi Suomi.fi-valtuusrekisterin tietojen perusteella, kuten esimerkiksi toisen henkilön puolesta asiointi, otetaan koirarekisterissä käyttöön myöhemmin syksyllä.

Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti koirien hyvinvoinnin parantamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö päätti vuonna 2021, että kaikki Suomessa asuvat koirat tulisi jatkossa tunnistusmerkitä ja rekisteröidä. Monessa muussa EU-maassa tällainen säädös on jo olemassa ja koko EU:ta koskevasta vaatimuksesta on käyty keskusteluja.

Pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat yksi lisäkeino parantaa koirien hyvinvointia. Tällä tavoin pyritään esimerkiksi samaan näkyväksi niitä toimijoita, jotka myyvät huomattavia määriä joko maahantuotuja tai Suomessa kasvatettuja koiria. Erittäin tärkeää olisi, että koiraa hankkiessa varmistuttaisiin siitä, että koira on ilmoitettu rekisteriin. Jos näin ei ole, koiran ostajien on syytä pohtia, onko myyjän toiminnassa jotain sellaista, mitä halutaan pitää piilossa.

Koirarekisteri kehittyy koko ajan, ja rekisteröinnin avaaminen on ensimmäinen askel kaikki koirat huomioivan viranomaistiedon kokoamiseen. Myös tuleva eläinten hyvinvointilaki tuo säännöksiä koirien kauppaamiseen ja maahantuomiseen myyntitarkoituksessa. Lisäksi eläinlääkäreille tulee velvollisuus ilmoittaa koirilla diagnosoimistaan eläimen jalostuskäyttöä rajoittavista vioista ja sairauksista. Nämä ilmoitukset tehdään tulevaisuudessa Ruokaviraston koirarekisteriin.

Ruokavirasto

Siirry koirarekisteriin

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy