Komissiolta merkittävä kokonaisuus EU:n laajentumisesta: suosittaa jäsenyysneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Moldovan kanssa ja ehdokasmaan asemaa Georgialle

Komissio on suosittanut, että neuvosto aloittaisi liittymisneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa. Georgian osalta komissio suosittelee maan saavuttamien tulosten perusteella, että neuvosto myöntää sille ehdokasmaan aseman. Edellytyksenä on, että maa toteuttaa useita toimia. Bosnia ja Hertsegovinan osalta komissio suosittelee liittymisneuvottelujen aloittamista, kunhan maa edistyy riittävästi jäsenyysehtojen täyttämisessä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painotti, että ”laajentuminen on Euroopan unionille elintärkeää. Unionin valmiiksi saattaminen on unionin luonnollinen tulevaisuushorisontti, ja siihen liittyy tällä hetkellä myös vahva taloudellinen ja geopoliittinen logiikka. Aiemmat laajentumiset ovat osoittaneet, että laajentumisesta on valtavaa hyötyä sekä liittymisneuvotteluja käyville maille että EU:lle. Siinä kaikki voittavat.”

Euroopan komissio hyväksyi tänään vuoden 2023 laajentumispaketin, jossa arvioidaan yksityiskohtaisesti Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Montenegron, Pohjois-Makedonian, Serbian, Turkin ja ensimmäistä kertaa myös Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian edistymistä niiden tiellä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä.

Komission raportissa kiinnitetään erityistä huomiota perustavanlaatuisten uudistusten toteuttamiseen ja annetaan selkeät ohjeet seuraavia uudistuksia varten. Liittyminen on ansioihin perustuva prosessi ja pysyy sellaisena. Prosessi on täysin riippuvainen kunkin maan saavuttamasta objektiivisesta edistyksestä.

Ukrainan ja Moldovan saavuttamien tulosten ja käynnissä olevien uudistuspyrkimysten perusteella komissio on suosittanut, että neuvosto aloittaisi liittymisneuvottelut molempien maiden kanssa. Lisäksi komissio suosittelee, että neuvosto hyväksyy neuvottelukehykset sen jälkeen, kun Ukraina ja Moldova ovat hyväksyneet tiettyjä keskeisiä toimia. Komissio on valmis raportoimaan neuvostolle maaliskuuhun 2024 mennessä näihin toimiin liittyvästä edistyksestä.

Georgian osalta komissio suosittelee maan saavuttamien tulosten perusteella, että neuvosto myöntää sille ehdokasmaan aseman edellyttäen, että se toteuttaa useita toimia.

Bosnia ja Hertsegovinan osalta komissio suosittelee jäsenyysneuvottelujen aloittamista, kunhan maa on edennyt riittävästi jäsenyysehtojen täyttämisessä.

Neuvoston on nyt perehdyttävä komission suosituksiin ja päätettävä laajentumisprosessin seuraavista vaiheista.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy