LNG-terminaalilaiva Exemplar ankkuroitu turvallisesti Inkoon satamaan

Exemplar lähestymässä Inkoon satamaa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

28.12.2022, Gasgrid Finland

Kelluva LNG-terminaalilaiva Exemplar on kiinnitetty tänään onnistuneesti Inkoon syväsatamaan. Gasgrid Finlandin johdolla toteutetulla LNG-terminaalilaivahankkeella varmistetaan kaasun saanti teollisuudelle, energiantuotannolle ja kotitalouksille sekä turvataan Suomen huoltovarmuutta vuoden 2023 alusta alkaen. LNG-terminaalilaiva osoittautui nopeimmaksi ja tehokkaimmaksi ratkaisuksi irtautua Suomessa venäläisen kaasun riippuvuudesta ja varmistaa Suomen kaasun toimitusten jatkuvuus eri skenaarioissa pitkälle tulevaisuuteen.

291 m pitkä ja 43 m leveä kelluva LNG-terminaalilaiva Exemplar sisältää täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:tä, eli nesteytettyä maakaasua. Hanke mahdollistaa myös Balticconnector-yhdysputken kautta kaasutoimituksia Baltian maihin ja jopa Puolaan. Gasgrid on vuokrannut LNG-terminaalilaivan 10 vuoden vuokrasopimuksella, ja sen kokonaiskustannukset ovat 460 miljoonaa euroa.

”Todella hienoa, että LNG-terminaalilaiva on nyt kiinnitetty turvallisesti Inkoon syväsatamaan. Gasgridin johdolla toteutettu hanke on edennyt kotimaisten päättäjien ja eri viranomaisten kanssa uskomattoman tehokkaasti. LNG-terminaalilaivahanke on erinomainen esimerkki siitä, miten saumattomasti tiimityö eri tahojen välillä parhaimmillaan Suomessa sujuu. Haluan kiittää kaikkia projektissa mukana olleita ammattilaisia ja päättäjiä”, kertoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”LNG-terminaalihanke on koko suomalaiselle yhteiskunnalle erittäin merkittävä, ja teemme tänään monella eri tavoin suomalaista taloushistoriaa. Suomi pääsee pysyvästi eroon venäläisen kaasun riippuvuudesta, ja suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuus paranee selvästi. Suomeen ei ole koskaan aiemmin tuotu nesteytettyä maakaasua sisältävää LNG-terminaalilaivaa”, sanoo Sipilä.

”Tavoitteemme on, että terminaalin asiakkaat voivat ryhtyä jakamaan kaasua kotimaisen teollisuuden, energiantuotannon ja kotitalouksien tarpeisiin tammikuun puolivälistä 2023 alkaen.”

Exemplarin laituri- ja kiinnityspaikkarakenteiden rakennevahvuudet ja vetolujuudet ovat moninkertaiset tavanomaiseen laivaliikenteeseen verrattuna. Gasgridin johdolla on lisäksi rakennettu 2,2 km pituinen yhdysputki maakaasun siirtoverkkoon. Nesteytetty maakaasu höyrystetään laivassa uudelleen kaasuksi, jonka jälkeen kaasu siirretään lastausvarren kautta Gasgridin kaasuverkostoon.

”Käynnistimme kelluvan LNG-terminaalin vaatimat rakennustyöt elokuussa 2022. Urakointi sisälsi muun muassa FSRU-aluksen tarvitsemat laituri- ja kiinnityspaikkarakenteet ja järjestelmät sekä kaasulinjan rakentamisen. Onnistuneen ankkuroinnin jälkeen aloitamme erilaiset toimenpiteet ja testaukset, jotka liittyvät laivassa sijaitsevan nesteytetyn maakaasun varsinaiseen käyttöönottoon sekä kelluvan LNG-terminaalin integrointiin Gasgridin kaasuverkostoon. Yhdessä tekemällä olemme pysyneet suunnitellussa ja kireässä aikataulussa”, kertoo Gasgrid Finlandin LNG-terminaaliprojektin johtaja Esa Hallivuori.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy