LNG-terminaalilaivan satamarakenteet ja yhdysputki valmistuivat Inkoossa – Exemplar saapumassa Suomeen 25.-28.12.

20.12.2022, Gasgrid Finland

Inkoon syväsatama-alueella on saatu Gasgrid Finlandin johdolla valmiiksi nesteytettyä maakaasua sisältävän kelluvan LNG-terminaalilaivan satamaterminaalin rakennustyöt. Työt käynnistettiin elokuussa 2022, ja urakointi on sisältänyt muun muassa FSRU-aluksen tarvitsemat laituri- ja kiinnityspaikkarakenteet ja järjestelmät sekä 2,2 km pituisen kaasulinjan rakentamisen. Gasgridin toteuttamalla LNG-terminaalilaivahankkeella on tarkoitus varmistaa kaasun saanti teollisuudelle, energiantuotannolle ja kotitalouksille sekä turvata Suomen huoltovarmuutta talvesta 2023 alkaen.

LNG-terminaalilaivahankkeella turvataan Suomessa kaasun saatavuus pitkälle tulevaisuuteen, ja sillä korvataan Venäjältä Suomeen aiemmin tulleita kaasutoimituksia. Kelluva LNG-terminaalilaiva Exemplar sisältää täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:tä, eli nesteytettyä maakaasua. Hanke mahdollistaa myös Balticconnector-yhdysputken kautta kaasutoimituksia Baltian maihin ja jopa Puolaan.

”Satamarakenteiden valmistuminen on koko kelluvan LNG-terminaalilaivahankkeen kannalta todella tärkeä merkkipaalu. Kaikki on nyt valmiina, jotta Exemplar voidaan ankkuroida joulukuussa turvallisesti Inkoon syväsatamaan ja integroida Gasgridin kaasunsiirtoverkostoon. Saapumisajankohdaksi on arvioitu 25.-28.12. sääolosuhteista riippuen. Olemme koko ajan pyrkineet siihen, että LNG-terminaalilaivan sisältämää nesteytettyä maakaasua voidaan ryhtyä käyttämään jo tulevana talvena. Tuon tavoitteen toteutuminen on nyt hyvin lähellä”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

291 metriä pitkä Exemplar kiinnitetään tihtaaleihin kiinnitettäviin teräspollareihin, jotka on ankkuroitu peruskallioon yhteensä 112 yli 30 metriä pitkällä porapaalulla. Rakennevahvuudet ja vetolujuudet ovat moninkertaiset tavanomaiseen laivaliikenteeseen verrattuna. Lisäksi satamasta on rakennettu 2,2 km pituinen kaasun yhdysputki Gasgridin kaasunsiirtoverkostoon.

”Satamarakenteiden ja yhdysputken vaativa urakointi on nyt saatu valmiiksi. Pysyimme suunnitellussa ja poikkeuksellisen kireässä aikataulussa. LNG-terminaalilaivan satamarakenteiden urakointi työllisti keskimäärin noin 100 rakentamisen ja suunnittelun ammattilaista. Työt sujuivat osaavan ja luotettavan yhteistyöverkostomme, kuten Boskalis Terramaren ja Rambollin ammattilaisten, kanssa erinomaisessa yhteistyössä”, kertoo Gasgrid Finlandin LNG-terminaaliprojektin johtaja Esa Hallivuori. ”Olemme tiedottaneet hankkeen etenemisestä aktiivisesti myös lähialueen asukkaille.”

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy