Parlamentaarinen työryhmä arvioimaan Ylen tehtävää ja rahoitusta

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta. Parlamentaarinen työryhmä antaa raporttinsa eduskunnan kevätistuntokauden 2024 loppuun mennessä.

Parlamentaarinen työryhmä arvioi Ylen rahoitusta, suhdetta kaupalliseen mediaan ja Yle-lain muutostarpeita sekä tarkkarajaistaa Ylen tehtäviä. Parlamentaariseen työryhmään kuuluu edustajia jokaisesta eduskuntapuolueesta.

Hallitusohjelman mukaan Ylen rahoitus ja varojen käyttö avataan julkiseksi osakeyhtiölain puitteissa. Tavoitteena on, että Yle näyttää avoimuudessa ja tehokkaassa rahankäytössä esimerkkiä. Ylen riippumattomuutta ja toimituksellista puolueettomuutta vahvistetaan.

Työryhmä valmistelee mietinnön, jonka tulee hallitusohjelman mukaisesti olla valmiina eduskunnan kevätistuntokauden 2024 loppuun mennessä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Matias Marttinen (kok.).

Työryhmän muut jäsenet:
kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.)
kansanedustaja Joakim Vigelius (ps.)
kansanedustaja Teemu Keskisarja (ps.)
kansanedustaja Maria Guzenina (sd.)
kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.)
kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.)
kansanedustaja Jenni Pitko (virh.)
kansanedustaja Jussi Saramo (vas.)
kansanedustaja Mikko Ollikainen (r.)
kansanedustaja Mika Poutala (kd.)
kansanedustaja Harry Harkimo (liik.)

Ylen toiminnasta ja julkisen palvelun tehtävästä säädetään yleisradiolaissa. Ylen valvonnasta ja tehtävän toteutumisesta vastaa hallintoneuvosto, joka koostuu kaikkien eduskuntapuolueiden kansanedustajista.

Vakiintuneen tavan mukaan Ylen tehtäviä, rahoitusta ja valvontaa koskevien muutosten valmistelu on tehty parlamentaarisesti eli niin, että jokainen eduskuntapuolue osallistuu valmisteluun.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy