Rakennamme väyliä, parannamme palveluja ja vahvistamme turvallisuutta

Kuvituskuva/Uutislähde

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman toimeenpano on alkanut liikenne- ja viestintäministeriössä.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne esitteli hallitusohjelman liikenteen ja viestinnän painopisteitä.

– Rakennamme väyliä, parannamme palveluja ja vahvistamme turvallisuutta kaikkialla Suomessa. Konkreettista työtä hallitusohjelmassa riittää ja toimeen on jo ryhdytty. Talous pitää saada kuntoon ja siksi rahankäytössä on oltava tarkka, toteaa ministeri Ranne.

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla tämän vaalikauden aikana.

– Myös liikenne- ja viestintäministeriön rahoitustasoa lasketaan. Rakennamme kuitenkin edelleen väyliä, sillä hallitus on päättänyt toteuttaa lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman kasvun tukemiseksi. Tämä investointiohjelma rahoitetaan myymällä valtion omaisuutta, sanoo ministeri Ranne.

Valtakunnallisella Liikenne 12 -suunnitelmalla varmistetaan, että koko liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti. Lähtökohtana ovat taloudellinen tehokkuus, turvallisuus ja yhteiskunnan toiminnan turvaaminen. Suunnitelman päivitystyö on jo alkanut. Liikenne- ja viestintäministeriö investoi kasvun, työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta olennaisimmille väylille.

Eri liikennemuotojen palveluja parannetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Julkisesti järjestettyjä liikennepalveluja kehitetään yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa ja vahvistetaan kuluttajien luottamusta taksiliikenteeseen. Kehittämistyössä hyödynnetään digitalisaatiota ja edistetään automaatiota.

Yleisradiota uudistetaan ja sen rahoitusta ja varojen käyttöä avataan julkiseksi osakeyhtiölain puitteissa. Tavoitteena on, että Yle näyttää esimerkkiä avoimuudessa ja tehokkaassa rahankäytössä. Valmistelu tapahtuu parlamentaarisessa työryhmässä, johon osallistuvat kaikki eduskuntapuolueet.

Turvallisuutta vahvistetaan sekä liikenteessä että viestinnässä.

– Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan asia. Erityistä huomiota haluan kiinnittää lasten ja nuorten liikenneturvallisuuteen, toteaa ministeri Ranne.

Kyberturvallisuutta vahvistetaan monin eri toimin koko yhteiskunnassa. Olennaista on myös kansalaisten tietosuoja- ja kyberosaamisen parantaminen.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy