Rikkihapporekka on kaatunut Lahden Eteläisellä kehätiellä – välitön vaaratilanne ohi

09.12.2022, Lahden kaupunki

Launeen eritasoliittymän kohdalla kaatuneesta rekasta on valunut rikkihappoa maahan noin 7-8 tuhatta kilogrammaa. Kaasuuntumisherkkä rikkihappo ei enää aiheuta vaaraa ihmisille lähialueella. Happo on padottu ojaan ja hulevesiviemäriin. Puhdistus jatkuu edelleen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos antoi tilanteesta vaaratiedotteen myöhään torstaina ja neuvoi alueen asukkaita välttämään liikkumasta alueella, pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitoksen vaaratiedote purettiin yöllä.

– Pohjaveden muodostumisaluetta on pieni alue Eteläisen kehätien kohdalla, missä on pohjavesien suojaksi asennettu betonilaatta ja pohjavesisuojaus, kertoo Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin.

Onnettomuuspaikka on kuitenkin Kehätiellä pahin mahdollinen. Rikkihappovuoto sijaitsee pohjavesikaukalon kohdalla. Tässä kohdassa Kehätie on rakennettu pohjavesipinnan alapuolelle ja tien rakentamisen yhteydessä pohjavettä suojaava paksu savikerros on jouduttu puhkaisemaan. Kohteessa on betonikaukalo ja bentoniittisuojaus, joka erottaa tien pohjavedestä.

Pohjavesi on paineellista ja purkautuu pohjaveden alennusjärjestelmän kautta läheiseen ojaan. Jos pohjavesikaukalo tai bentoniittisuojaus on vaurioitunut onnettomuuden seurauksena, on riski, että rikkihapolla on suora yhteys pohjaveteen.

– Alue on osa merkittävää Lahti- pohjavesialuetta, josta mm. Lahti Aqua ottaa merkittävän määrän vettä Etelä-Lahden tarpeisiin. Mikäli pohjavesikaukalo tai bentoniittisuojaus on pysynyt vaurioitumattomana, suojaa se pohjavettä kohteessa, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Janne Wikström.

Eteläinen kehätie on rakennettu betonikaukaloon pohjavesipinnan alapuolelle. Betonikaukalon ja bentoniitin on tarkoitus suojata pohjavettä. Pohjavesi virtaa alueelta etelän suuntaan poispäin Launeen vedenottamolta. Onnettomuuspaikan kohdalla, molemmin puolin tietä on kaksi pohjavedenhavaintoputkea, kertoo Lahden kaupungin ympäristölupapäällikkö Juha Alaluukas.

Pohjavettä ei pumpata paikalla, vaan tien kuivatus perustuu salaojitukseen, joka laskee pohjaveden pintaa alueella noin metrin.

Rikkihappo liuottaa maaperästä metalleja ja voi nostaa pohjaveden metallipitoisuuksia, myös sulfaattipitoisuus nousee. Maahan valunut rikkihappo ei haihdu ilmaan. Maaperän kosteus edistää sen tunkeutumista maahan.

Puhdistustyöt aloitettu

– Tienpitäjä eli Uudenmaan ELY-keskus aloittaa onnettomuusalueella puhdistustyöt. Pintavesien suojaaminen on nyt kriittisin tehtävä, koska Paskurinojassa ja Porvoonjoessa tuo määrä aiheuttaisi todennäköisesti virtavesieliöstölle ja näkyvimmin tietenkin kaloille tuhoa, kertoo Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin.

Rikkihappo voidaan imeyttää hiekkaan tai tehokkaampaan imeytysaineeseen ja kerätä kannellisiin merkittyihin astioihin neutralointia varten. Rikkihappojäte voidaan neutraloida kalkilla.

Rikkihapporekka on saatu siirrettyä pois onnettomuuspaikalta. Eteläisen kehätien kaistat avataan liikenteelle aamupäivän aikana.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy