Ruokaviennin alasajo keskeytettävä

Kuva: MTK

9.2.2023, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Elintarviketeollisuusliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ovat huolissaan siitä, että ruokaviennin erillisrahoitus on päättymässä tämän vuoden lopussa. Järjestöt vaativat, että työ- ja elinkeinoministeriö keskeyttää ruokavientiohjelman alasajon.

Food from Finland -ohjelma on elintarvikesektorille kriittinen peruspalvelu. Ohjelman alasajo pitää keskeyttää ja jatkaa sitä väliaikaisjärjestelyin vuodelle 2024 niin, että elintarvikeviennin pitkäaikaisesta järjestelystä voidaan sopia seuraavan hallituskauden alussa, vaativat ETL ja MTK yhteisessä kirjeessään elinkeinoministeri Mika Lintilälle ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle. Kirje toimitettiin ministereille keskiviikkona. Sen allekirjoittajina ovat ETL:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Vientiohjelman alasajon vuoksi vuodelle 2024 ei enää suunnitella toimintaa ja esimerkiksi yritysten varaukset tärkeille elintarvikemessuille jäävät tekemättä. Kriittisen infran alasajo tässä vaiheessa poistaa seuraavalta hallitukselta keskeisen työkalun edistää ruokavientiä. Lisäksi Food from Finland -ohjelman alasajon seurauksena henkilöstö hakeutuu muihin tehtäviin ja vuosien myötä ruokaviennistä kertynyt osaaminen häviää.

Viime vuosina on usein todettu, että ruokavienti on keskeinen keino parantaa suomalaisen ruokaketjun kannattavuutta alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen. Yhteinen ruokapöytä -foorumin teettämät selvitykset ja toimeenpano-ohjelma korostavat viennin merkitystä kotimaisen ruokaketjun tulevaisuuden mahdollistajana.

Myös meneillään olevissa vaalikampanjoissa korostuu kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen näkemys siitä, että seuraavalla hallituskaudella ruokavientiä tukevia toimia pitää lisätä sekä kotimaisen ruokajärjestelmän kannattavuuden että kansantalouden tukemiseksi.

Ruokavientiä palveleva julkinen infrastruktuuri koostuu vientiä mahdollistavista ja viennin lisäämistä tukevista palveluista. Viennin mahdollistajiin kuuluvat Ruokaviraston, Food from Finland -ohjelman ja maatalousattaseoiden palvelut. Kaikkien näiden rahoitus on päättymässä tämän vuoden lopussa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy