Stora Enso investoi 30 miljoonaa euroa Heinolan aallotuskartonkitehtaalle kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi

Talvikuva Heinolan tehtaasta

20.2.2023

Stora Enso investoi Heinolan aallotuskartonkia eli flutingia valmistavalle tehtaalle noin 30 miljoonaa euroa yksikön energiankäytön ja siihen liittyvän prosessin uudistamiseen. Investoinnin jälkeen loputkin tehtaan energialähteenä käytetystä fossiilisesta polttoaineesta on mahdollista korvata uusiutuvalla bioenergialla, mikä vähentää tehtaan kasvihuonepäästöjä yli 90 %.

Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen ympäristötavoitteen puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Korvaamalla Heinolan tehtaan tarvitsema fossiilinen energia uusiutuvilla energialähteillä sen kasvihuonepäästöt pienenevät noin 113 000 t CO2. Se vastaa keskimäärin noin 140 000 suomalaisen asunnon vuosittaisessa lämmityksessä syntyviä kasvihuonepäästöjä.

“Investointi pienentää Heinolan tehtaamme kasvihuonepäästöjä yli 90 %. Tuotteemme hiilijalanjälki on tietojemme mukaan markkinoiden alhaisin investoinnin jälkeen. Päästöjen vähentämisen lisäksi investoinnilla modernisoidaan tehtaan voimalaitosta sekä uusitaan tehtaan tarvitseman polttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja kuljetuslaitteistoa”, sanoo tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

Nykyaikainen laitteisto parantaa tehtaan prosessin vakautta ja tehokkuutta. Rakennustyöt alkavat vuoden 2023 lopulla. Investointi valmistuu vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja sillä ei ole henkilöstövaikutuksia.

Heinolan tehdas valmistaa korkealaatuista aaltopahviin tarvittavaa välikartonkia eli flutingia pääasiassa vientiin. Valtaosa tehtaan tarvitsemasta puusta hankitaan lähialueen yksityismetsänomistajilta. Flutingtehdas tuottaa 95 % Heinolan kaupungin asukkaiden tarvitsemasta kaukolämpömäärästä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy