Suomen Reserviupseeriliitto kannattaa Ukrainalle annettavan sotilaallisen avun lisäämistä

9.1.2023 Suomen Reserviupseeriliitto

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kannattaa Ukrainalle annettavan sotilaallisen tuen laajentamista uusilla länsimaisilla asejärjestelmillä ja kalustolla, kuten Leopard-panssarivaunuilla tuki- ja huoltojärjestelmineen, sekä näiden käyttöön suunnatulla koulutuksella.

– Laajennettu tuki lisää Ukrainan puolustuskykyä ja vahvistaa oleellisesti kykyä vapauttaa Venäjän miehittämiä alueita. Tätä sotilaallista tukea on luontevaa toteuttaa eurooppalaisena ja kansainvälisenä yhteistyönä, kertoo Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä.

Ukraina taistelee parhaillaan olemassaolostaan ja Venäjän valtaamien alueidensa vapauttamiseksi. Venäjä jatkaa hyökkäyssotansa valloituspyrkimyksiä, sekä kohdistaa jatkuvasti sotilaallisia toimiaan Ukrainan siviiliväestöön ja siviiliväestölle elintärkeiden toimintojen lamauttamiseen. Laajennetun sotilaallisen tuen lisäksi RUL pitää tärkeänä, että valtiot, yritykset, järjestöt ja yksityishenkilöt jatkavat vahvaa humanitaarista tukea sodan keskellä asuville ukrainalaisille. RUL on omalta osaltaan mukana tässä tärkeässä työssä.

– Sotilaallisen tuen osalta Puolustusvoimat on paras asiantuntija määrittelemään sellainen kalustollisen ja koulutuksellisen tuen laatu ja määrä, joka tukee Ukrainan taistelua mutta ei oleellisesti heikennä Suomen omaa puolustusvalmiutta, Mäkelä päättää.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy