Talousarvioehdotus ei ole hallitusohjelman mukainen biokaasun osalta

Suomen hallitus haluaa edistää omavaraisuutta, Saaristomeren ja vesistöjen ravinneongelmien ratkaisua sekä myös kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön kasvua.  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvoin mukaan hallituksen tahtotila ei käy toteen ministeriöiden vuoden 2024 talousarvioesityksissä.

Talousarvioesityksissä ei ole mukana raskaiden ajoneuvojen hankintatukia, jakeluinfratukea ja eri investointitukien määrärahat on käytännössä leikattu pois. Liikenteen päästöt kasvavat, jos esitykset jakeluvelvoitteen ja eri ajoneuvorinnasteisten verojen keventämisestä menevät läpi.  Määrärahat maatalouden päästövähennyskeinoihin ja uudistumiseen tähtääviin toimiin oltaisiin leikkaamassa. Nämä toimet eivät totisesti edistä kansallista energia- ja ravinneomavaraisuutta. Kustannukset tulevat maksettavaksi jossain vaiheessa.

Biokaasusektorilla on uusia biokaasulaitosinvestointeja vireillä reilu 40 vuosille 2023-2025. Vireillä olevat investoinnit sijaitsevat eripuolilla Suomea, ja suurin osa näistä koskee maatalouden sivuvirtojen hyödyntämistä. Huomattava osa investoinneista tähtää liikennebiokaasun tuottamiseen raskaalle liikenteelle. Näiden hankkeiden toteutuminen riippuu pitkälti tämän syksyn aikana tehtävistä päätöksistä määrärahojen, jakeluvelvoitteen sekä myös energiaverotuksen osalta. Toki myös seuraavina vuosina tehtävät päätökset määrärahoista, jakeluvelvoitteesta ja energiaverotuksesta ovat myös oleellisia.

– Biokaasuratkaisuilla saadaan useita hyötyjä samaan aikaan: työkaluja vesistöjen rehevöitymisen vähentämiseksi, uusiutuvaa energiaa maatalouteen ja liikenteeseen, kotimaisia ja edullisia lannoitteita ruuantuotantoon, uusia tulonlähteitä maataloustoimijoille ja haja-asutusalueille, sekä omavaraisuuden ja huoltoturvan edistäminen. Biokaasu olisi järkiratkaisu nykyiselle hallitukselle, arvioi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Valtiovarainministeriö antoi 28.8. ehdotuksensa valtion vuoden 2024 talousarvioksi. Ministeriöiden väliset neuvottelut käydään syyskuun alussa ja hallituksen budjettiesitys menee eduskuntaan lokakuun alussa.

Suomen Biokierto ja Biokaasu

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy