Tohtoreiden osuus yrityksissä on noussut jatkuvasti – riittääkö tutkimuksen tekijöitä tulevaisuudessa kaikille aloille?

Tohtoreiden osuus yritysten T&K -työntekijöistä on jatkuvasti noussut ja määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2011-2021 välillä. Vuonna 2021 kaikista T&K -työntekijöistä 24 prosenttia oli tohtoreita. Tohtoreiden osuus kaikista T&K -työntekijöistä on viime vuosina hieman laskenut koko T&K -henkilöstön voimakkaan kasvun vuoksi, mutta pidempi trendi on kuitenkin ollut nouseva, kertoo Sivistystyönantajien selvitys. 

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen merkittävä kasvattaminen lisää tutkijakoulutettujen kysyntää

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) vahvistamiseksi on tänä vuonna otettu merkittäviä askelia. Vuoden alussa tuli voimaan T&K -rahoituslaki, joka nostaa suunnitelmallisesti julkista tutkimus- ja kehitysrahoitusta vuoteen 2030 saakka. TKI-rahoituksen merkittävä kasvattaminen lisää luonnollisesti myös tutkijakoulutettujen kysyntää. Arvion mukaan TKI-tehtäviin tarvitaan vuosien 2024-30 välillä vuosittain 2000 uutta tohtoria, joista noin puolet työskentelisi yrityksissä ja puolet julkisella sektorilla. Tutkijakoulutuksen on annettava valmiuksia työskentelyyn eri sektoreilla, jotta tohtoreiden osaamista kyetään hyödyntämään mahdollisimman hyvin eri sektoreilla.

Tohtorikoulutettujen määrä kaksinkertaistunut vuosituhannen alusta – työttömyys vähäistä

Tohtoreiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun, joskin viime vuosina hidastuen. Vuonna 2021 tohtoreita oli 51857, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuosituhannen alussa. Kasvaneesta määrästä huolimatta tohtorityöttömyys on vähäistä ja se on ollut jatkuvasti alemmalla tasolla kuin muilla koulutuksilla.

– Tohtorit työllistyvät erittäin hyvin. Tulevina vuosina tutkimusosaajien kysyntä kasvaa TKI-toiminnan lisääntyessä kaikilla sektoreilla. Välttääksemme osaajapulaa, on tutkijakoulutusmääriä lisättävä, sanoo selvityksen tekijä, Sivistan korkeakoulu- ja kansainvälisyys-asioista vastaava päällikkö Heikki Holopainen.

Yksityisen sektori työllistää yhä useammin tohtorin – kasvua erityisesti liike-elämän palveluissa 

Yliopistosektori on edelleen suurin tohtoreiden työllistäjä, mutta sen osuus on tasaisesti laskenut samalla kun yksityisen sektorin osuus työllistäjänä on kasvanut. Trendin jatkuessa yksityinen sektori ohittaa yliopistosektorin suurimpana tohtoreiden työllistäjänä vuoden 2025 aikana. Tohtoreiden osuuden kasvu on ollut nopeaa erityisesti erilaisissa liike-elämän palveluissa.

Kansainvälisten tohtoreiden työttömyys on vähäistä, moni muuttaa pois Suomesta

Tohtorikoulutus on 2000-luvulla kansainvälistynyt. Vuonna 2022 muut kuin Suomen kansalaiset tekivät lähes 30 % tohtorintutkinnoista. Osuus on kaksinkertaistunut 12 vuodessa. Työttömyys Suomessa väitelleiden kansainvälisten tohtoreiden joukossa on pientä, mutta iso osa väitelleistä muuttaa maasta tutkinnon suoritettuaan. Vajaa puolet kansainvälisistä tohtoreista on töissä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen.

Selvityksessä on käytetty Opetushallituksen ylläpitämän Vipunen-tietokannan tilastoja sekä Tilastokeskuksen koulutus- ja tutkimustilastoja.

Sivistystyönantajat

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy