Tuhannet lapset Ukrainassa vailla puhdasta juomavettä Kahovkan padon tuhoutumisen seurauksena

Stanislav, 57, vaimonsa Oksanan ja perheen lasten kanssa puutarhassaan eteläisen Dnipron alueella Ukrainassa.

Yli miljoona ihmistä Ukrainassa kärsii vakavasta vesipulasta Kahovkan padon tuhoutumisen seurauksena. Tämä vaikeuttaa lasten mahdollisuuksia saada puhdasta juomavettä sekä aiheuttaa viljelysmaiden kuivumista, mikä voi edelleen nostaa elintarvikkeiden hintoja, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö.

Ukrainan ympäristönsuojelu- ja luonnonvaraministeriö ilmoitti noin 1,25 miljoonan ihmisen – joista Pelastakaa Lasten laskelmien mukaan noin 310 000 on lapsia – olevan vailla vakaita vesihuoltopalveluja Dnipron, Zaporižžjan, Mykolajivin ja Hersonin alueilla. Noin 700 000 ihmistä tarvitsee apua saadakseen puhdasta juomavettä.

”Tuhannet perheet tarvitsevat apua korjatakseen vesi- ja tulvavahingoista kärsineitä kiinteistöjään tai löytääkseen uuden asuinpaikan. Sadat tuhannet ihmiset kamppailevat ilman puhdasta juomavettä, ja miljoonat ihmiset, jotka ovat jo ajautuneet äärimmäiseen hätään, ovat vaarassa kärsiä elintarvikkeiden hintojen noususta viljasatojen ja vihannesten puutteen takia”, sanoo Pelastakaa Lapset Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

Asukkaat riippuvaisia avustusjärjestöjen toimittamasta vedestä

Kahovkan tekojärvi on yksi Euroopan suurimmista. Kun pato 6. kesäkuuta tuhoutui, massiiviset tulvat vyöryivät 80 kaupungin ja kylän läpi Dneprjoen varrella pakottaen noin 3 600 ihmistä, mukaan lukien 600 lasta, jättämään kotinsa vedenkorkeuden noustessa paikoin jopa yli 5 metriin peittäen talojen katot.

Dneprjoen eteläpuolinen alue on kärsinyt tilanteesta eniten. Joen vedenpinta on laskenut 70 prosenttia, mikä estää pumppaamojen toiminnan ja joen varrella asuvien vedensaannin. Alueen asukkaat ovat riippuvaisia avustusjärjestöjen toimittamasta vedestä.

”Juomavettä jaetaan joka toinen päivä – kaksi litraa per henkilö. Jakelu alkaa yleensä keskipäivällä, mihin mennessä jonossa on jo 300 ihmistä. Meillä ei ole ongelmia pesuveden kanssa – voin käydä suihkussa, pestä astiat ja siivota vessan – mutta voin kantaa kerralla vain kolme tai neljä ämpärillistä vettä, koska selkääni särkee”, kertoo Serhii*, 68.

Stanislav*, 57, ja hänen vaimonsa Oksana* elävät viiden adoptoidun lapsensa kanssa. Vapaaehtoisten jakama pullovesi ei riitä seitsenhenkisen perheen juomiseen ja ruoanlaittoon.

”Meillä on kaivo, johon saamme vettä joesta. Vesi ei sovellu juomavedeksi, mutta joudumme juomaan sitä ajoittain. Käymme myös naapurikylissä ja -kaupungeissa hakemassa vettä ja muuta apua”, kertoo Stanislav*.

Humanitaarinen kriisi pahenee

Kahovkan tekoaltaan tyhjentyminen on vaikuttanut merkittävästi myös maanviljelysalueiden kastelujärjestelmiin. Hersonin alueelta tulee 12 prosenttia kaikista Ukrainassa viljellyistä vihanneksista, mutta nyt 94 prosentin viljelyalueista on raportoitu olevan kuivumisvaarassa. Zaporižžjan ja Dnipron alueilla 74 % ja 30 % viljelyksistä ei enää saa kastelua.

Veden vähentyminen kastelukanavissa vaikuttaa alueella laajasti maatalouteen ja ihmisten toimeentuloon, ja samalla se nostaa elintarvikkeiden hintoja koko maassa.

”Kahovkan padon tuhoutumisesta johtuva humanitaarinen kriisi on monimutkainen, ja sen pitkäaikaiset vaikutukset alkavat vasta näkyä. Olen vieraillut eteläisessä Ukrainassa ja nähnyt omin silmin tulvien vaikutukset lapsiin. Perheet, jotka ovat kestäneet 17 kuukautta tykistötulta, ovat nyt kärsineet vakavia vahinkoja tai menettäneet kotinsa veden nousun seurauksena. Heidän puutarhansa ovat huuhtoutuneet kokonaan pois jättäen monet ilman toimeentuloa”, sanoo Pelastakaa Lapset Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

Pelastakaa Lapset vaatii siviilikohteiden suojelua

Kahovkan padon tuhoutumisen jälkeen Pelastakaa Lapset on toimittanut 225 tonnia juomavettä Hersonin, Mykolajivin ja Dnipron alueille. Lisäksi on jaettu yli 12 000 hygieniapakettia ja noin 1,5 miljoonaa dollaria käteisavustuksina tulvista ja vesipulasta kärsineille perheille.

Pelastakaa Lapset -järjestö vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälisiä humanitaarisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita ja varmistamaan, että siviilejä ja siviilikohteita, erityisesti lapsiin vaikuttavia kohteita, kuten tekoaltaat, kodit, koulut ja sairaalat, suojellaan hyökkäyksiltä.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 tarjoten humanitaarista apua lapsille ja perheille. Järjestö tukee myös Ukrainasta paenneita perheitä eri puolilla Eurooppaa.

*Nimet muutettu yksityisyyden suojaamiseksi. 
Pelastakaa Lapset ry

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy