Tukesin lupa Suomen ensimmäiselle kelluvalle LNG-terminaalille

16.12.2022, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi luvan Floating LNG Terminal Finland Oy:n Suomen ensimmäiselle kelluvalle LNG-terminaalille. LNG-varastoalus (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU-alus) ja siihen liittyvät terminaalitoiminnot tulevat Inkoon satamaan.

Alus on suuri, sen pituus on noin 291 m ja leveys noin 43 m. Aluksella voidaan varastoida nesteytettyä maakaasua huomattava määrä 151 000 m3 (75 500 tonnia). Tämä on lähes 1,5-kertainen määrä Suomen nykyisten terminaalien kapasiteettiin verrattuna.  Aluksella höyrystetty kaasu johdetaan suoraan maakaasun siirtoverkkoon. Syötettävän kaasun määrä riittää korvaamaan Venäjältä tulleen maakaasun.

Luvanhaltija on suomalainen yritys Floating LNG Terminal Finland Oy, joka vastaa terminaalitoimintojen ja aluksen kokonaisturvallisuudesta. Aluksen lippuvaltio on Belgia.

Tukesin luvalla varmistetaan, että luvanhakija on tunnistanut ja varautunut LNG:n ja muiden aluksella käytettävien kemikaaleihin suuronnettomuusriskeihin. Merkittävimmät suuronnettomuusriskit liittyvät LNG:n siirtoon varastoalukselle (laivasta-laivaan siirto), LNG:n höyrystämiseen aluksella ja maakaasun purkamiseen siirtoputkistoon.

Luvanhaltijalla ja aluksella on turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja tekniset järjestelyt, joilla hallitaan suuronnettomuusriskejä ja niihin varautumista. Onnettomuuksiin varautumista harjoitellaan säännöllisesti.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy