Tutkimuksen perusteella Avointa työttömyyskassaa pidetään luotettavana toimijana

Avoin työttömyyskassa toteutti keväällä 2023 jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka perusteella A-kassaa kuvattiin ennen kaikkea luotettavaksi työttömyyskassaksi.

Luotettavuus ja palvelevuus kuvaavat A-kassaa

Kyselystä nousi esille, että vastaajista noin 95 prosenttia pitää A-kassaa erittäin tai hyvin luotettavana toimijana. Lisäksi 95 prosenttia kyselyyn vastanneista kuvasi A-kassaa asiantuntevaksi ja palvelevaksi. Nopeus sai hyvän tai erittäin hyvän arvion 82 prosentilta vastaajista.

A-kassaa suosittelisikin ystävilleen tai kollegoilleen 60 prosenttia jäsenistä. Tätä mittaava NPS-lukema (Net Promoter Score, asteikko -100 ja +100 välillä), eli kuinka todennäköisesti suosittelisi A-kassaa muille, onkin 50. Suurinta suosittelualttius oli lomautettuina tai työttöminä olevien jäsenten keskuudessa, jotka antoivat NPS-arvioksi 57.

eAsiointi keräsi kiitosta

A-kassan sähköinen palvelu päivärahahakemusten, liitteiden ja viestien lähettämiseksi, eAsiointi, sai erinomaiset arviot kyselyssä. Etenkin hakemuksen lähettämisen helppous sai jäseniltä kiitosta. Vastanneista 87 prosenttia antoi eAsioinnille kokonaisuutena parhaan tai seuraavaksi parhaan arvosanan. Tekstiviesti tulevasta etuusmaksusta keräsi myös paljon kiitosta. Viime vuonna käyttöön otettu eAsioinnin live-chat arvioitiin erinomaiseksi. Chatin käyttöä tullaan varmasti myös lisäämään, koska se on selvästi pidetty palvelumuoto.

Hieman alle neljännes toivoi palveluiden kehittämistä kartoittavassa kohdassa, että puhelinpalveluun olisi mahdollista varata aika oman asian hoitamiseen. Tätä varmasti pohditaan, kun tarkastellaan tulevia kehityskohteita palvelun osalta.

76 prosenttia vastaajista piti A-kassaa kokonaisuudessaan selkeänä viestijänä antaen parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan. 66 prosenttia antoi parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan oman alan erityispiirteiden tuntemuksesta. A-kassalle onkin karttunut paljon osaamista eri aloilta, kun usean ammattiliiton työttömyyskassat ovat fuusioituneet A-kassaksi.

Työttömyyskassan ydintehtävään, eli etuuksien käsittelyyn ja maksamiseen, jäsenet olivat erityisen tyytyväisiä. A-kassa on luotettava ja nopea etuuksien maksaja: asteikolla 1–5 kassa saa keskiarvoisen arvosanan 3,5 luotettavuudessa ja arvosanan 3,2 etuuksien käsittelyn nopeudessa. Työttömänä tai lomautettuna olevat arvioivat kaikkia käsittelyyn ja maksatukseen liittyviä tekijöitä myönteisemmin kuin muut vastaajat.

Uusista jäsenistä kahdeksan kymmenestä piti kassaan liittymistä helppona ja useimmiten tieto kassasta oli löydetty ammattiliiton kautta.

Kysely kohdennettiin jäsenille, jotka ovat saaneet etuuksia 05/22-04/23. Kyselyyn vastasi yli 4 000 jäsentä.

Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Useat ammattiliitot tekevät yhteistyötä A-kassan kanssa.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa.

Keskustoimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy